25 - DE HEILIGE GEEST, VOL BLIJDSCHAP EN VREDE

DE HEILIGE GEEST, VOL BLIJDSCHAP EN VREDE

"Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest." Romeinen 14:17

De beloften zijn: "Ik zal u een nieuw hart geven... en een nieuwe geest geven in het binnenste van u" (Ezechiël 36:26). Er is een voorziening voor ons getroffen door de verdienste van de Gerechtigheid van Christus: "En het werk der Gerechtigheid zal vrede zijn... en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid" (Jesaja 32:17). Degenen, die de verandering - waarover in deze tekst gesproken wordt - zullen ervaren, zullen ondervinden dat hun rusteloosheid en hun onrust volledig zijn weggenomen, en zij zullen rust voor hun geest vinden in Christus. Zijn verdienste, Zijn gerechtigheid worden aan de gelovige mens toegerekend, en de gelovige heeft innerlijke rust en blijdschap in de Heilige Geest.

De Here zou willen dat al Zijn zonen en dochters gelukkig, vreedzaam en gehoorzaam zouden zijn. Geluk, dat wordt gezocht uit zelfzuchtige drijfveren, buiten de weg van plicht is onevenwichtig, ongestadig en vergankelijk; het gaat voorbij, en de geest is weer vervuld van eenzaamheid en droefheid. Maar in de dienst van God is blijdschap en voldoening. De christen wordt niet overgegeven of overgelaten aan ijdele verlangens en teleurstellingen. Als wij geen plezierige tijd hebben in dit leven, kunnen wij toch altijd blij zijn door uit te zien naar het leven na dit leven.

Maar zelfs ook hier kunnen christenen de vreugde ervaren van gemeenschap met Christus; zij kunnen het licht ontvangen van Zijn Liefde, de voortdurende troost van Zijn tegenwoordigheid. Iedere stap, die wij in dit leven verder gaan, kan ons dichter tot Jezus brengen en kan ons een diepere ervaring geven van Zijn liefde, en ons een stap dichterbij brengen tot het gezegende vredevolle thuis.

Er is vrede in het geloof en blijdschap in de Heilige Geest. Geloven brengt vrede, en vertrouwen in God brengt vreugde. Ik zeg: "Geloof, geloof! Mijn ziel zegt: Geloof. Rust in God. Hij is in staat te doen wat u in vertrouwen aan Hem hebt gevraagd. Hij zal u helpen, meer dan overwinnaar te zijn, door Hem Die u lief heeft gehad."

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen