23 - DE TOETS VAN HET KARAKTER

DE TOETS VAN HET KARAKTER

"Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen." Maleachi 3:3

Velen, die belijden geheiligd te zijn, weten echter niets af van dit genadewerk aan het hart... Zij zetten hun gezonde verstand opzij en laten zich volledig door hun gevoelens leiden. Zij baseren hun heiligheid op hun gevoelens, die ze soms hebben ervaren.

De heiliging volgens de Bijbel bestaat niet uit gevoelens. Hierin worden velen op een dwaalspoor geleid. Voor hen zijn gevoelens hun maatstaf. Wanneer ze zich opgetogen voelen en gelukkig, zijn ze verzekerd dat zij geheiligd zijn. Blijde gevoelens of de afwezigheid daarvan, vormen geen bewijs, dat iemand wel of niet geheiligd is. Zij, die dagelijks strijden met verzoekingen, en die hun eigen boze neigingen overwinnen, en die in hun leven streven naar heiligheid van hart, bluffen niet over hun heiligheid. Zij zijn hongerend en dorstend naar gerechtigheid. En de zonde is in hun ogen uitermate zondig.

Als wij in de zomer vanuit de verte naar de bomen van het bos kijken, zien wij ze allen bekleed met een prachtig groen kleed, alhoewel wij misschien niet in staat zijn om van verre te onderscheiden welke het hele jaar groen blijven en welke kaal worden. Maar als de winter komt, en koning vorst hen in zijn ijskoude greep klemt, zodat de mooie bladertooi afvalt, onderscheiden wij gemakkelijk het altijd groene geboomte. Zo zal het ook zijn met allen, die in nederigheid wandelen, niet op zichzelf vertrouwend, maar zich vastklemmen aan de hand van Christus. Maar zij, die op zichzelf vertrouwen, en die geloven in de volmaaktheid van hun eigen karakter, zullen hun bedrieglijke kleed van gerechtigheid verliezen, wanneer ze worden blootgesteld aan de stormen van beproeving. Zij die oprecht God liefhebben en Hem vrezen, dragen het kleed van Christus' gerechtigheid in voor- en tegenspoed. Een beproevingstijd is noodzakelijk om het zuivere goud van liefde en geloof te openbaren in het karakter.

Wanneer er beproevingen en grote moeilijkheden over de gemeente zullen komen, zullen de standvastige ijver en warme genegenheden in de harten van de ware volgers van Christus tot ontwikkeling komen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen