28 - HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP?

HEFT HET GELOOF GEHOORZAAMHEID OP?

"Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet." Romeinen 3:31

Het geloof is géén bedwelmend middel. Het is juist een opwekkend middel. Wanneer u naar Golgotha kijkt zal dit u niet inactief maken en er voor zorgen dat u uw plichten niet meer nakomt. Integendeel, dit zal u een geloof geven, dat u aanzet tot werken, en het hart zal reinigen van alle zelfzucht.

Het Geloof in Christus, dat de mens verlost, is niet wat velen voorgeven dat het is. "Geloof, geloof", roepen zij, "geloof alleen in Christus en u zult verlost worden. Dat is alles wat u moet doen." Maar het ware geloof stelt haar vertrouwen geheel op Christus (wat de verlossing betreft) en zal leiden tot de volkomen gelijkvormigheid aan de wet van God.

Er zijn twee dwalingen, waarvoor de kinderen van God vooral moeten uitkijken. Dit geldt vooral voor hen die nog maar net tot het geloof in Zijn genade gekomen zijn. De eerste dwaling is, dat zij zien op hun eigen werken, dat zij vertrouwen op iets dat zij kunnen doen om zichzelf in overeenstemming te brengen met God. Degene die heilig probeert te worden door met zijn eigen werken de wet te bewaren, streeft naar een onmogelijkheid. Alleen de genade van Christus kan ons heilig maken door het geloof.

De hieraan tegengestelde dwaling die niet minder gevaarlijk is, zegt dat het geloof in Christus de mens ontlast van het houden van Gods wet. Dit wil dan zeggen, dat alleen het geloof in Christus en niet onze werken iets met onze verlossing te maken zouden hebben.

Maar wij moeten hierbij opmerken, dat gehoorzaamheid niet slechts een uiterlijke genoegdoening is, maar een liefdesdienst. De wet van God is een uitdrukking van Zijn Eigen Aard. Zij is een belichaming van het grote beginsel van liefde, en is daarom het fundament van Zijn Bestuur in hemel en op aarde. In plaats van de mens te ontheffen van zijn gehoorzaamheid, is het juist het geloof, en het geloof alleen, dat ons deel doet krijgen aan de genade van Christus, en deze genade is het, die ons bekwaam maakt om gehoorzaamheid aan Hem te bewijzen.

Gods wens is dat Zijn volgelingen precies zoals Jezus zullen zijn toen Hij mens op aarde was. Wij zullen, in Zijn kracht, het leven van reinheid en edelmoedigheid moeten leven, dat de Verlosser volbracht op aarde.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen