26 - HOE HET GELOOF VERVOLMAAKT WORDT

HOE HET GELOOF VERVOLMAAKT WORDT

"Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood." Jacobus 2:17

Het uitdrijven van de zonde is de handeling van de ziel zelf. In zijn grote nood roept hij om een kracht die niet in zichzelf te vinden is. Door de werking van de Heilige Geest, worden de hogere, edelere vermogens van de geest doordrenkt met kracht om zich los te breken uit de slavernij van de zonde.

Wanneer de mens zich overgeeft aan Christus, wordt de geest onder de leiding van de wet gebracht, maar het is de Koninklijke wet, die vrijheid uitroept over iedere gevangene. Alleen door één te worden met Christus, kan de mens vrij worden gemaakt. Onderwerping aan de wil van Christus, betekent herstel tot een volmaakt menszijn. Zonde kan alleen overwinnen doordat zij de vrijheid van de ziel verwoest.

Bent u zich bewust van uw zondigheid? Veracht u de zonde? Bedenk dan, dat de gerechtigheid van Christus van u is, als u die grijpen wilt. Ziet u niet welk een sterk fundament er onder uw voeten gelegd wordt, wanneer u Christus aanneemt? God heeft het Offer van zijn Zoon aanvaard als een volmaakte verzoening voor de zonden van de wereld.

Het ware geloof, dat volledig rust op Christus, zal kenbaar worden door gehoorzaamheid aan alle eisen van God... Er zijn in alle eeuwen mensen geweest, die zeiden dat ze recht hadden op de gunst van God, zelfs terwijl zij enkele van Zijn geboden verwaarloosden. Maar de Schrift verklaart, dat "het geloof vervolmaakt wordt" door de werken. En, dat zonder gehoorzaamheid, het geloof 'dood' is.

Satan gelooft en hij beeft. Hij werkt hard. Hij weet dat zijn tijd nog kort is, en hij is naar de aarde afgedaald met grote macht om zijn boze werken uit te voeren. Maar Gods belijdende volk heeft geen geloof dat met werken gepaard gaat. Zij geloven, dat de tijd nog kort is, maar zij grijpen even gretig naar de goederen van deze wereld, alsof de wereld nog duizend jaren zou blijven bestaan zoals ze nu is.

Gelooft u, dat het einde van alle dingen nabij is, dat de geschiedenis van deze aarde spoedig zal worden afgesloten? Als u dit gelooft, toon uw geloof door uw werken. Een mens zal al het geloof, dat hij heeft, openbaren.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen