12 - MAAK EEN KEUZE TIJDENS JE LEVEN

MAAK EEN KEUZE TIJDENS JE LEVEN

"Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat." Prediker 9:10

Het is een ernstige zaak om te sterven, maar om te leven is nog een veel ernstiger feit. Iedere gedachte, ieder woord en iedere daad zal op ons eigen hoofd terugkomen. Wat wij van ons leven maken in de tijd dat er nog genade is, zal uiteindelijk beslissen waar wij in de eeuwigheid zullen zijn. De dood ontbindt ons lichaam, maar verandert niet ons karakter. De komst van Christus verandert ons karakter ook niet. Nee, Zijn komst bevestigt de karakters voor eeuwig, buiten het bereik van enige mogelijkheid tot verandering...

Ik doe een beroep op de leden van de gemeente, dat zij christenen mogen worden, dat zij aan Christus gelijkvormig mogen worden. Jezus werkte niet voor Zichzelf, maar voor anderen... Wanneer u een christen bent zult u Zijn voorbeeld volgen...

Ik smeek u, ontwaak uit deze slaap die u in het verderf zal leiden. Het is te laat om al onze kracht, van onze hersenen en ons lichaam, te gebruiken om onszelf te dienen. Laat het niet zo zijn dat wij op de laatste dag te licht bevonden worden. Laat het kruis triomferen, probeer mensen te verlichten, werk voor de zaligheid van de medemens. Dan zal uw werk de vuurproef doorstaan.

Misschien is het werk dat ons wordt opgedragen niet onze keus. Toch moeten wij dit aanvaarden als Gods keuze voor ons, en zijn wij verplicht deze te vervullen. "Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat uit uw macht; want er is geen werk noch overleg, noch wetenschap noch wijsheid in het graf, waar gij heen gaat." Indien de Here verlangt, dat wij een boodschap brengen tot Ninevá‚á, bedenk dan, dat het Hem niet behagen zal wanneer we naar Joppe of naar Kapernaáám gaan. Hij heeft Zijn redenen waarom Hij ons naar een bepaalde plaats stuurt, want juist op die plaats kan er iemand zijn, die de hulp nodig heeft, die wij in staat zijn te geven.

Wat voor werk wij ook in het dagelijks leven vervullen, het Woord van God onderwijst ons: "Weest... in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here" (Rom. 12:11). "Gij weet toch dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer" (Col.3:24).Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen