10 - EEN LEVENSDUUR

EEN LEVENSDUUR

"Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen..." Prediker 12:1

Het leven is geheimzinnig en heilig. Het is de openbaring van God Zelf; de Bron van alle leven. De goede gelegenheden, die het biedt, zijn kostbaar. Deze moeten in ernst worden gebruikt. Eenmaal verzuimd, gaan ze voor altijd voorbij.

God stelt de eeuwigheid, met zijn indrukwekkende werkelijkheid voor ons en Hij brengt zo onsterfelijke, onvergankelijke dingen binnen ons bereik. Hij toont ons een waardevolle en veredelende waarheid, zodat wij zullen voortgaan op een veilige en zekere weg, om zo een doel te kunnen nastreven dat waard is om al onze bekwaamheden optimaal te ontplooien en te gebruiken in de dienst van God.

God kijkt in het kleine zaadje dat Hijzelf gemaakt heeft, en ziet daarin de prachtige bloem, de struik of de statige grote boom. Zo ziet Hij ook de mogelijkheden in elk mens. Wij zijn hier op aarde met een bedoeling. God heeft ons Zijn plan meegedeeld en Hij verlangt dat wij de hoogste maatstaf van ontwikkeling zullen bereiken.

Hij verlangt, dat wij voortdurend zullen toenemen in heiligheid, in geluk en in bruikbaarheid. Een ieder heeft bekwaamheden en hen moet onderwezen worden deze te zien als heilige gaven, die van God ontvangen zijn. Zij dienen Hem daarvoor te danken dat zij mogen leren op welke wijze deze gaven het best gebruikt kunnen worden. Hij verlangt, dat de jeugd alle vermogens die zij bezitten ontwikkelen en dat al hun eigenschappen ijverig in gebruik worden genomen. Hij verlangt, dat zij zich verblijden in al wat nuttig is in dit leven, goed te zijn en goed te doen, zodat zij een schat vergaren in de hemel voor het toekomstige leven.

Het moet hun streven zijn in alle dingen, die zelfverloochening vragen, in hoge edele dingen, uit te blinken. Zij moeten op Christus zien, als het Voorbeeld, waar zij naar moeten worden gevormd. De heilige eerzucht die Hij openbaarde in Zijn leven, moeten wij ook koesteren. Dit moet een eerzucht zijn, die er naar streeft, om de wereld te verbeteren, eenvoudigweg door het voorbeeld van hun heilig leven. Tot zo'n werk worden zij geroepen.

Ons is maar één leven gegeven. Iedereen zou het antwoord moeten zoeken op de vragen: "Hoe kan ik mijn leven zó investeren dat het de meeste opbrengst zal leveren. Hoe kan ik het beste werken om de Naam van God te verheerlijken? Op wat voor manier kan ik mijn medemens het beste dienen? 25)Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen