22 - DE GEHELE NATUUR WORDT DOOR GOD ONDERHOUDEN

DE GEHELE NATUUR WORDT DOOR GOD ONDERHOUDEN

"En Hij is vá¢áá¢ár alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem." Colossenzen 1:17

De Schrift verklaart, dat het scheppingswerk wat deze aarde betreft, voltooid is. "Zijn werken waren van de grondlegging der wereld af al volbracht" (Hebreeen 4:3). Maar Gods macht onderhoudt nog steeds de voorwerpen van Zijn schepping. Iedere ademtocht, iedere klop van het hart is een bewijs van de zorg van Hem, want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.

Het is niet door eigen kracht dat de aarde haar milde gaven voortbrengt en jaar in, jaar uit haar beweging voortzet om de zon. Een ongeziene hand leidt de planeten in hun hemelse baan.

God in de hemel is voortdurend aan het werk. Het is door Zijn vermogen dat de gewassen tot bloei komen, dat ieder blaadje te voorschijn komt en iedere bloem ontluikt. Iedere druppel regen, iedere sneeuwvlok, ieder sprietje gras, ieder blad en iedere bloem en struik getuigt van God. Deze kleine dingen, die om ons heen ons zo vertrouwd zijn, leren ons, dat niets te gering is voor de zorg van de Oneindige God, niets te klein is voor Zijn aandacht.

Velen leren dat materie levenskracht bezit... en dat de natuur werkt in overeenstemming met vaste wetten, die God Zelf niet onderbreken kan. Dat is valse wetenschap en deze wordt niet ondersteund door Gods Woord. De natuur is ondergeschikt aan de Schepper. God doet Zijn wetten niet te niet, noch werkt Hij in strijd met de wetten. Hij gebruikt ze voortdurend, als Zijn instrumenten.

Gods handwerk, zichtbaar in de natuur, is niet God Zelf in de natuur... Hoewel de natuur een uitdrukking is van Gods gedachten, moeten wij niet de natuur, maar de God van de natuur verheerlijken. De Vader en de Zoon zijn voortdurend aan het werk om de natuur te onderhouden. Christus zegt: "Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook" (Johannes 5:17).

De hand, die de werelden in de ruimte ondersteunt, de hand, die alle dingen in het heelal van God ordent en in een onvermoeide werkzaamheid onderhoudt, is dezelfde hand, die voor ons aan het kruis werd genageld.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen