15 - DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS IS TOEREIKEND

DE GERECHTIGHEID VAN CHRISTUS IS TOEREIKEND

"Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten; Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven; want er is geen onderscheid." Romeinen 3:21,22 (SV)

"Wat is rechtvaardiging door het geloof?" Het is het werk van God, Die de heerlijkheid van de mens in het stof legt, en Die voor de mens doet, wat de mens niet bij machte is voor zichzelf te doen. Wanneer de mensen hun eigen nietigheid zien, zijn ze voorbereid om te worden bekleed met de gerechtigheid van Christus.

Degenen, die de hemel erkent als heiligen, zijn de laatsten, die zouden mogen pronken met hun eigen goedheid. De apostel Petrus werd een getrouw dienaar van Christus, en hij werd grotelijks geëerd met licht en kracht; hij had een werkzaam aandeel in de bouw van de gemeente van Christus; maar Petrus heeft nooit de verschrikkelijke ervaring vergeten van zijn grote vernedering. Zijn zonde was hem vergeven, toch kende hij de zwakheid van karakter - die oorzaak was van zijn val - alleen de genade van Christus kon toereiken. Hij vond in zichzelf in het geheel niets om op te roemen.

Geen van de apostelen of profeten maakten er aanspraak op, dat ze zonder zonde waren. De mensen, die het dichtst bij God hebben geleefd, mensen die liever hun eigen leven wilden opofferen, dan bewust een verkeerde daad begaan, mensen die God met goddelijk licht en vermogen geëerd heeft, hebben de zondigheid van hun eigen natuur beleden. Zij hebben geen vertrouwen gesteld in het vlees, zij hebben geen aanspraak gemaakt op eigen gerechtigheid, maar zij hebben volkomen vertrouwd op de gerechtigheid van Christus. Zo zal het zijn met allen die op Christus zien.

De gerechtigheid van Christus, als een zuivere witte parel, heeft geen gebrek, geen vlek, geen smet. Deze gerechtigheid kan de onze worden. Verlossing, met haar onschatbare rijkdommen, met Zijn bloed gekocht, is de parel van grote waarde. 56) De gedachte, dat de gerechtigheid van Christus ons wordt toegerekend, niet wegens enige verdienste van onze kant, maar als een vrijwillige gave van God, is een kostbare gedachte. De vijand van God en van de mens wil niet, dat deze waarheid duidelijk zal worden verkondigd, want hij weet dat - als het volk deze gedachte volledig zal aanvaarden - zijn macht zal zijn gebroken.Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen