08 - EEN HEERLIJKE PLAATSVERVANGING!

EEN HEERLIJKE PLAATSVERVANGING!

"Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt." Galaten 3:13

Het is de eigenschap van de wet om te veroordelen. Zij heeft geen macht om te vergeven of te verlossen.

Zonder Christus zou de wet alleen veroordeling en dood voor de overtreder betekenen. Er is daarin geen reddend vermogen; geen vermogen om de overtreders te beschermen tegen de straf. De overtreding van Gods wet maakte, dat de dood van Christus noodzakelijk was om de mens te verlossen en toch de waardigheid en de eer van de wet te handhaven. Christus nam de veroordeling van de zonde op Zich. Hij opende Zijn hart voor de ellende van de mens. Hij, die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt voor ons.

Als de Plaatsvervanger en Borg van de mens, werd op Christus, de ongerechtigheid van de mensen gelegd. Hij werd onder de overtreders gerekend zodat Hij hen zou kunnen bevrijden van de vloek van de wet. Hij, de Zondendrager, ondergaat de gerechtelijke straf voor de ongerechtigheid en wordt Zelf tot zonde gemaakt voor de mens.

De zonde, die voor Hem zo afschuwelijk was, werd op Hem gestapeld, totdat Hij kreunde onder het gewicht ervan. De wanhopige doodsstrijd van Gods Zoon was zoveel erger dan Zijn lichamelijke pijn, dat deze laatste nauwelijks door Hem werd gevoeld.

God liet toe, dat Zijn Zoon werd overgeleverd aan de straf voor onze overtredingen. Hijzelf neemt tegenover de Zondendrager de plaats in van Rechter, en Hij ontdoet Zichzelf van de liefdevolle eigenschappen van een vader. Door deze daad laat Hij Zijn liefde voor de opstandige mensheid op wonderbare wijze zien.

De zonde van de hele wereld werd op Jezus gelegd. Zijn goddelijkheid gaf aan het menselijke lijden van Jezus de hoogste waarde, zodat de hele wereld vergiffenis kon ontvangen door het geloof in de Plaatsvervanger. De meest schuldige mens behoeft niet te vrezen dat God hem niet vergeven zal, want door het goddelijke Offer zal de straf van de overtreden wet worden kwijtgescholden. Door Christus kan de zondaar terugkeren tot zijn gehoorzame verbondenheid aan God.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen