02 - EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE

EERZUCHT BRENGT DROEFHEID MET ZICH MEE

"De zegen des Heren, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij." Spreuken 10:22 (SV)

Lucifer was vóórdat Hij opstandig werd een verheven engel. Hij stond in eer vlak naast Gods dierbare Zoon. Zijn gelaat was, evenals dat van andere engelen, mild en straalde van geluk. Zijn voorhoofd was hoog en breed, waarachter een groot verstand school. Zijn uiterlijk voorkomen was volmaakt. Zijn houding was edel en statig. Er straalde een bijzonder licht van zijn gezicht af, helderder en schoner dan van de andere engelen. Maar toch had Christus, Gods dierbare Zoon, de voorrang boven alle engelen. Hij was één met de Vader, voordat de engelen werden geschapen...

Lucifer was jaloers op Jezus Christus. Toch boog hij ook voor Jezus. Als alle engelen Zijn oppermacht, Zijn verheven gezag en Zijn rechtvaardige leiding erkenden, door voor Hem te buigen, dan boog hij ook, maar zijn hart was vervuld met jaloezie en haat. Waarom moest Christus boven hemzelf worden geëerd?

Lucifer wilde de belangrijkste zijn in de hemel wat macht en gezag betreft. Hij wilde God zijn, om de heerschappij te bezitten over de hemel; en hij won vele engelen voor dit doel en haalde hen over zijn kant te kiezen. En toen hij met zijn opstandig leger uit de hemel was uitgeworpen, zette hij op aarde het werk van opstandigheid en zelfzucht voort. Door de mens te verleiden om aan de eigen begeerte en eerzuchtige verwachtingen en verlangens toe te geven, veroorzaakte hij de ondergang van het mensdom. 6) Degene die zichzelf wil verheerlijken, zal ondervinden, dat hij Gods genade moet missen, terwijl door de kracht van Zijn genade de echte rijkdommen en grootste vreugde worden verkregen. Maar degene die alles aan Christus geeft en alles voor Christus doet, zal de vervulling leren kennen van de belofte: "De zegen des Heren die maakt rijk en hij voegt er geen smart bij." (Spreuken 10:22).Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen