1 - HET ONTSTAAN VAN OPSTANDIGHEID

HET ONTSTAAN VAN OPSTANDIGHEID

"Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort." Jesaja 59:2

De oorsprong voor het kwaad ligt bij Lucifer, die opstond tegen de regering van God. Vá¢áá¢ár zijn val was hij een overdekkende cherub, die door zijn voortreffelijkheid uitblonk. God maakte hem goed en mooi, en zo dicht mogelijk naar Zijn eigen Beeld.

De Schrift laat duidelijk zien dat God niet verantwoordelijk was voor het ontstaan van de zonde. De oorzaak ligt niet in het willekeurig terugtrekken van de goddelijke genade. Een tekort in de goddelijke regeringswijze, die gelegenheid zou hebben gegeven voor het ontstaan van opstandigheid is ook niet de oorzaak. De zonde is een indringer! Voor zijn aanwezigheid kan geen oorzaak worden aangegeven. Het is een verborgenheid, die niet te verklaren is. Als men de zonde verontschuldigt, betekent dat, dat men de zonde verdedigt. Als er een verontschuldiging voor haar zou worden gevonden, of als de oorzaak van haar ontstaan zou kunnen worden aangetoond, dan zou de zonde ophouden zonde te zijn.

De eerste zondaar was iemand, die door God hoog verheven was. Hij wordt in de Bijbel voorgesteld onder het beeld van de vorst van Tyrus, die zich ontwikkelde in macht en weelde. Langzamerhand kwam satan er steeds má‚áá‚ár toe om toe te geven aan zijn verlangen zichzelf groot te maken. Hoewel al zijn heerlijkheid van God kwam, ging deze machtige engel dit zien alsof zij van hemzelf was. Omdat hij niet meer tevreden was met zijn ambt - alhoewel hij meer werd geëerd dan de hemelse engelen - kwam de begeerte in hem op de eer voor zich te krijgen, die de Schepper alleen toekomt. In plaats van te proberen God de hoogste plaats te geven probeerde hij alle eer van de geschapen wezens te krijgen. Hij wilde hen proberen in te zetten in zijn eigen dienst en hen trouw aan zichzelf te laten zijn. Is hij (satan) niet de eerste grote afvallige van God?

De troon van satan is het beginpunt van elk boos werk en van daaruit wordt het ondersteund.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen