16 - ONZE GEZEGENDE DODEN

ONZE GEZEGENDE DODEN

"En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na." Openbaring 14:13

Ik weet eigenlijk niet wat ik tegen u zeggen moet. * Het bericht van de dood van uw vrouw overstelpte mij. Ik kon het haast niet geloven en ik heb het er nog steeds moeilijk mee me dit voor te stellen. God heeft mij afgelopen Sabbatnacht een gezicht gegeven dat ik hieronder zal weergeven... Ik zag dat zij verzegeld was en dat zij zou opstaan wanneer de stem van God de doden zal laten herrijzen. Zij zal bij de 144.000 staan. Ik zag dat wij niet over haar moeten treuren. Zij zal rusten in de tijd der benauwdheid. Wij kunnen alleen betreuren, dat wij haar gezelschap moeten missen. Ik zag dat haar sterven ten goede was.

Ik waarschuw F. en de andere kinderen, dat zij zich moet voorbereiden om Jezus te ontmoeten. Zij zullen dan ook hun moeder terugzien, om nooit meer van haar te worden gescheiden. O, kinderen denk aan haar trouwe woorden om jullie te waarschuwen, toen ze nog bij jullie was. Laat haar gebeden, die ze voor jullie als offerande tot God opzond, niet voor niets zijn geweest, zoals water dat terstond wegvloeit in de grond. Maak je klaar voor Jezus' komst, dan komt alles goed. Geef je hart aan God en laat geen dag voorbij gaan zonder te weten dat je Jezus liefhebt. Geliefde broeder, wij hebben gebeden dat Gods liefde u zal omringen en u zal sterken in dit verlies. God zal met u zijn en u ondersteunen.

Geloof alleen en wees niet bedroefd, zoals anderen, die geen hoop meer hebben. Het graf kan haar slechts een korte tijd vasthouden. Heb vertrouwen in God en verheug u, geliefde broeder, dat u haar na korte tijd terug zult zien. Wij zullen blijven bidden zodat de zegeningen van God op u en uw gezin zullen blijven rusten. God zal uw Zon en uw Schild zijn. Hij zal naast u staan in dit grote leed en in iedere beproeving. Doorsta dit alles geduldig en u en uw gezellin zullen de kroon der heerlijkheid ontvangen, wanneer Jezus komt. Houdt de waarheid vast en u zult samen met heerlijkheid worden bekroond en u zult onsterfelijkheid en het eeuwige leven ontvangen.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen