01 - TIJD, EEN KOSTBAAR TALENT

TIJD, EEN KOSTBAAR TALENT

"Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen." Psalm 90:12

Onze tijd behoort God toe. Ieder ogenblik is van Hem en wij hebben de zeer ernstige verplichting, de tijd juist te besteden tot Zijn eer. Van geen ander talent dat Hij geschonken heeft, zal Hij met zo'n nauwgezetheid rekenschap vragen, als het gebruik van onze tijd.

De waarde van de tijd ligt boven alle berekening. Christus beschouwde ieder ogenblik als kostbaar en zo moeten wij het ook beschouwen. Het leven is te kort om het door ijdele genoegens te laten vervliegen. Wij hebben nog slechts een korte tijd tot onze beschikking, waarin wij worden beproefd om ons voor te bereiden op de eeuwigheid. Wij hebben geen tijd te verliezen, geen tijd om ons te wijden aan zelfzuchtige genoegens, geen tijd om toe te geven aan zonde. Wij moeten onze karakters ná£á vormen voor het komende onsterfelijke leven. Wij moeten ons nu voorbereiden op het onderzoekend oordeel.

Wanneer de mens nauwelijks begonnen is te leven, begint hij al te sterven... De mens, die de tijd nuttig besteedt, bereidt zich voor op het nieuwe onsterfelijke leven waar hij een woning zal krijgen. Voor zo iemand is het goed dat hij geboren werd. Wij worden vermaand, dat wij de tijd moeten uitkopen, want verspilde tijd kunnen wij nooit meer terugwinnen. Zelfs niet een ogenblik kunnen wij herroepen. De enige wijze om de tijd goed te besteden, is dat wij medewerkers van God worden in Zijn groot verlossingsplan.

Ieder ogenblik heeft eeuwige gevolgen. Wij moeten elk moment gereed staan, om dienst te doen voor God. De goede gelegenheid die wij nu ontvangen, om tot de hongerige ziel het Woord des levens te spreken, zal zich misschien nooit meer voordoen. Het kan zijn, dat God tot die mens zegt: "Deze nacht zal uw ziel van u gevraagd worden." Door onze nalatigheid kan hij dan misschien niet bereid zijn (Luc. 12:20). Hoe willen wij hiervan voor God rekenschap afleggen op de dag des oordeels?

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen