1 - EEN LICHT OP MIJN PAD

EEN LICHT OP MIJN PAD

"Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Psalm 119:105

Wij hebben allen een gids nodig om de weg te vinden op de moeilijke levensweg, precies zoals de zeeman een loods nodig heeft om tussen de zandbanken of langs de rotsachtige oevers zijn weg te weten. Maar waar wordt deze gids gevonden? Wij wijzen u op de Bijbel.

God heeft ons Zijn Woord gegeven als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De onderwijzing van dit Boek is van vitaal belang voor ons welzijn in alle levenssituaties...

De Bijbel is de grote maatstaf van goed en kwaad, daar wij hier een duidelijke bepaling van zonde en van heiligheid in vinden. De levende Bijbelse beginselen, die als gouden draden door ons leven zijn geweven, vormen onze enige toevlucht in geval van beproeving en verzoeking. De Bijbel is de landkaart, die ons de wegwijzers toont tot de waarheid. Degenen die deze landkaart kennen, zullen bekwaam worden met zekerheid het pad van de plicht te betreden, waarheen het hen ook roepen moge.

Wanneer het geloof in Gods Woord verloren gaat, heeft de ziel geen veilige gids meer. Dan wordt de jeugd in wegen gedreven, die van God en van het eeuwige leven afleiden.

Dit is wel grotendeels de oorzaak va<%-2>n de zo wijd verspreide ongerechtigheid in onze hedendaagse wereld. Wanneer Gods Woord terzijde wordt gelegd, wordt de kracht, die dit woord bezit om de boze lusten van het natuurlijke hart te beteugelen, verworpen.

Wanneer het Woord van God onze raadsman is, wanneer wij ons 'licht' in de Bijbel zoeken, zullen er hemelse engelen ons opzoeken om onze geest bevattelijk te maken en ons verstand te verlichten, zodat wij in waarheid kunnen getuigen: "De opening Uwer Woorden geeft licht, de slechten verstandig makende" (Psalm 119:130).

Het Woord van God is licht en waarheid... Het is bij machte ons van stap tot stap te leiden naar de stad van God.

Geloof waardoor ik leef

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

Algemeen