A1 - Appendix 1

PERSOONLIJKE ERVARINGEN VAN ELLEN G. WHITE ALS GEZONDHEIDSHERVORMER

[Bij het lezen van de uiteenzetting van de pen van Mw. White over haar dieetgewoontes, zal de aandachtige lezer de volgende beginselen herkennen:
Ten eerste: “De dieethervorming moet geleidelijk worden doorgevoerd.” – M.H. 320. Het licht werd in het begin niet ten volle gegeven. Het werd met toenemende kracht geschonken, naar de mate waarin mensen voorbereid waren om het te begrijpen en ernaar te handelen. En het werd aangepast aan de algemene gewoontes en gebruiken rond het eten in de tijd dat de opdracht werd gegeven.
Ten tweede: “Wij geven niet precies aan, welke lijn men ten aanzien van het dieet moet volgen.” – 9T 159. Er wordt herhaaldelijk gewaarschuwd tegen bepaalde, bijzonder schadelijke soorten voedsel. Maar in hoofdzaak worden algemene beginselen gegeven. Gedetailleerde uitvoering van deze brede beginselen moet soms proefondervindelijk worden bepaald, aan de hand van de beste wetenschappelijke resultaten die voorhanden zijn.
Ten derde: “Ik maak mijzelf voor niemand anders tot criterium.” – Brief 45, 1903. Omdat zij door verstandig uitproberen sommige regels voor zichzelf had gevonden, beschreef Mw. White soms de dieetregels voor haar eigen huis, maar niet als onbuigzame regels om anderen daarmee in een keurslijf te dwingen. – DE SAMENSTELLERS]