35 De boodschapster van God in haar dagelijks leve

Even natuurlijk als vanzelfsprekend rijst bij iemand die de invloed van de Getuigenissen, die door Ellen G. White tot de Adventgelovigen kwamen bestudeert, de vraag hoe deze vrouw zich in haar dagelijks leven openbaarde. Hoe was haar houding als moeder buurvrouw, reisgenote en gemeentelid? Wat waren haar opvallende karaktertrekken? Leed ze aan hoogmoed of fanatisme? Paste ze hetgeen God haar in gezichten toonde ook in haar eigen leven toe? Hoe stond ze bij anderen bekend? Velen kennen Ellen G. White alleen door haar geschriften. Tijdens haar leven werd haar stem vaak gehoord op conferenties, in de gemeenten en op openbare bijeenkomsten Maar hoe stond zij bekend bij hen die haar in een meer persoonlijk kontact leerden kennen? Enkele facetten uit haar kinderjaren en jeugd werden reeds in de eerste lezing belicht. We hebben gezien dat zij nog betrekkelijk jong op achttienjarige leeftijd in het huwelijk trad met James White op 30 Augustus 1846.

Van het begin af aan had het jonge echtpaar, geroepen tot een zeer belangrijke taak, te kampen met armoede en ziekte. Hun persoonlijke ervaring in dit opzicht stelde hen altijd beter in staat om anderen te troosten en te helpen.
Ellen White bracht vier kinderen ter wereld. Deze brachten haar veel vreugde, maar ook veel verdriet. Wie zal de gevoelens peilen van een moeder die door haar werk gedwongen wordt om haar kinderen maanden lang aan de zorgen van vrienden toe te vertrouwen? Wie kan er troosten wanneer het hart verscheurd wordt door het verlies van twee kinderen die op jonge leeftijd worden weggerukt? De oudste zoon van Ellen en James Henry Nichols White, stierf slechts zestien jaar oud op 8 December 1863. Enkele jaren tevoren verloren ze hun vierde zoontje Herbert nog geen drie maanden oud op 14 December 1860. Slechts de middelste twee van hun jongens, Edson en Willie groeide op tot volwassen mannen. En wie zal de volharding, de liefde en het doorzettingsvermogen doorgronden die Ellen aan de dag legde tijdens de jaren van ziekte van haar man?