26 Nasleep van een burgeroorlog

Van 1861 tot 1865 werden de V.S. geteisterd door een burgeroorlog. Dit was een tijd van beproeving voor de jonge Adventgemeente. Het koste de leiders hun uiterste krachten om onze jonge mannen van dienst op Sabbat en het opnemen van wapenen vrijgesteld te krijgen., -40-

In deze tijd kwam de organisatie van de Generale Conferentie. Het evangelie werk werd belemmerd door de oorlogsomstandigheden. Kortom deze jaren waren zeer afmattend voor de leiders. Toch wilden de predikers zodra de oorlog in het voorjaar van 1865 was beëindigd er op uit gaan. Maar een flink aantal van hen was te zwak om veel werk te kunnen verzetten. Ook James en Ellen waren zeer vermoeid, maar toch reisden zij samen met Loughborough naar Illinnoirs, Wisconsin en Iowa. Op deze reis ontmoetten zij veel moeilijkheden. Zij keerden doodmoe terug naar Battle Creek, waar ook alweer enorm veel werk lag te wachten. Dit was teveel vor James. Op 16 Augustus werd hij getroffen door een zware aanval van verlamming. Ook Loughborourgh onderging bijna een zelfde lot.

Een maand lang poogde Ellen James thuis te verplegen, maar daarna werd besloten om naar de inrichting van Dr. Jackson te Dansville in de Staat New York te gaan. Ook Loughborough en Uriah Smith gingen mee om te herstellen. Drie van de leiders waren weg uit Battle Creek en anderen waren ziek. Het gevolg was dat gedurende bijna en jaar het aantal aanwezige leden van het dagelijks comité van de Generale Conferentie te klein was om over één of andere zaak een geldige stemming te kunnen houden. Hoe vreemd klinkt dat voor ons die gewend zijn aan een soepele, nimmer stiltaande organisatie.

Wie ook meeging naar het Dansville Instituut was Dr. Horatio S. Lay. Hij had reeds twaalf jaar lang een medische praktijk uitgeoefend in Allegan, Michigan toen hij zuster White hoorde spreken over de gezondheids beginselen en genezing van natuurlijke middelen. Hij richtte vol belangstelling zijn aandacht hierop en toen in 1864 zijn vrouw ernstig ziek was ging hij samen met haar naar het Dansville Instituut. Hij werd daar toegevoegd aan de medische staf en leerde de beginselen van behandeling door dieet en toepassingen van water. Als lid van de staf reisde hij naar Battle Creek om de nieuwe patienten te vergezellen op hun reis naar Dansville.

Hun verblijf in hét Instituut van Dr. Jackson en zijn collega Dr. Trall was een leerzame tijd voor de leiders der Adventbeweging. Vele dingen die zuster White in visioen had gezien zagen zij hier in praktijk gebracht. Maar zij zagen ook duidelijke punten van verschil. Dr. Jackson ging bijvoorbeeld in zijn veroordeling van kruiden zover dat hij daarin zelfs zout daarin betrok. Ellen White, die met een zoutloos dieet experimenteerde, bevond het schadelijk voor de gezondheid. Ook met betrekking tot ontspanning voor de patiënten waren er verschillen. Dr. Jackson schreef aan zijn patienten, spelen, kaarten, schouwburgbezoek en dansen voor als heilzame ontspanning. Hij en zijn collega`s moesten niet veel hebben van godsdienst en zij schreven broeder White voor om al zijn bezigheden voor de kerk te laten rusten en ook zijn gedachten niet teveel te laten gaan over de godsdienstige zaken.

James, altijd zeer actief, vond dit erg moeilijk en zijn vrouw zag dat de voorgeschreven absolute rust voor zijn herstel niet bevorderlijk was. Op dit punt verschilde zij dan ook in zienswijze met Dr. Jackson en was er voor dat James lichte bezigheden zou hebben zowel voor lichaam als geest.