24 Een belangrijk visioen

Een half jaar voor de dood van Henry en slechts enkele weken na de organisatie van de Generale Conferentie vond er iets zeer belangrijks plaats voor de ontwikkeling van de gezondheids reformatie onder de Adventisten. James en Ellen waren met een gezelschap voor de Sabbat naar Otsego, ongeveer 50 km ten Noordwes ten van Battle Creek, gegaan om daar een serie tentvergaderingen bij te wonen. Aan het begin van de Sabbat was een flink gezelschap bijeen in het huis van broeder A. Hilliard.

James White was zeer teneergeslagen en zijn gezondheid was slecht. Zuster White werd verzocht voor te willen gaan in het gebed. Zij deed dit op een zeer roerende wijze. Terwijl ze tot God pleitte, o.a. om herstel van James, werd zij in visioen opgenomen en in deze staat bleef ze ongeveer drie kwartier. Een ooggetuige, die dit bijwoonde, zegt dat het scheen alsof een hemelse atmosfeer het vertrek vervulde. De neerslachtigheid van James White trok weg. Hier op 6 Juni 1863 ontving Ellen White haar eerste grote visioen over de noodzaak van een verstrekkende gezondheids reformatie.

Niet lang daarna schreef ze in een brief met betrekking tot dit visioen: “Ik zag dat het een heilige plicht was om aandacht te schenken aan onze gezondheid en om anderen op te wekken tot hun plicht.......we hebben een plicht om te spreken, om op te komen tegen iedere vorm van onmatigheid, onmatigheid in werken, in eten , in drinken, in het gebruik van medicijnen en hen dan te wijzen op Gods grote medicijn, water, zuiver zacht water, voor ziekten, voor gezondheid, voor reinheid, voor genot we behoren niet te zwijgen over het onderwerp van gezondheid, maar behoren de mensen wakker te schudden over dit onderwerp.”

In 1864 verschenen er verschillende artikelen en traktaten van de hand van zuster White over het belang en de wijze van een gezondheids reformatie. Het eerste werkje wat over dit onderwerp verscheen was het boekje: “ EEN OPROEP AAN MOEDERS”. Hierin sprak ze over de wetten die de ontwikkeling en de groei beheersen en ook het verband met de wetten die op de voeding betrekking hebben. In dit pamflet wordt ook voor het eerst gewezen op het verband tussen het dieet en het geestelijk leven.

Niet lang daarna verschenen deel drie en vier van de serie:”SPIRITUAL GIFTS”. (geestelijke gaven). In het vierde deel was een lang artikel over: “GEZONDHEID”, waarin de geschiedenis van de bedorven eetlust vanaf Adam en Eva tot op onze huidige tijd wordt geschetst. Hierin werd varkensvlees in het bijzonder veroordeeld, maar uiteindelijk alle vleesvoeding, alsmede te rijk gebak, vet voedsel en kruiden.
Een eenvoudig gezond dieet werd aanbevolen, met als hoofdbestanddelen, granen, peulvruchten, groenten, vruchten en noten, met een matig gebruik van melkproducten en eieren, welke geleidelijk steeds minder moeten worden gebruikt. Twee maaltijden per dag inplaats van drie werd eveneens aanbevolen om de spijsverterings organen meer rust te geven. Genezing met bedwelmende middelen werd veroordeeld. Als belangrijkste factoren voor herstel van ziekten en ook voor het bewaren van de gezondheid werden genoemd: reinheid, zonlicht, frisse lucht, een verstandig gebruik van water, de kracht van de wil gebaseerd op vertrouwen in het Vaderschap van God.

In 1865 verscheen een serie van zes pamfletten, later gebundeld in één band, onder de titel “GEZONDHEID” of “HOE WIJ MOETEN LEVEN”.
De onderwerpen waren respectievelijk: VOEDING, BADEN, BEDWELMENDE MEDICIJNEN, LUCHT, KLEDING en JUISTE LICHAAMSBEWEGING. Ieder van deze pamfletten bezat eerst een artikel van de hand van Ellen White en vervolgens artikelen en fragmenten uit werken van doktoren en gezondheids hervormers. Deze pamfletten werden ten beschikking gesteld tegen een zeer lage prijs en zo werden alle leden van de gemeente in staat gesteld kennis te nemen van het licht dat God in Zijn goedertierenheid liet schijnen over het belang van een hervorming op het gebied van gezondheid.