15 Een wereld omspannend werk

Deze drukkerij werd de eerste van de reeks die de gehele wereld zou omspannen. Wonderlijk genoeg werd dat alles lang van te voren aan Ellen G.White in visioen getoond en door haar voorspeld. Op 3 Januari 1875 kreeg zij een visioen waarover zij diezelfde dag s`avonds sprak bij de officiële opening van onze eerste school. Zij zag in dit visioen enkele Uitgevers huizen in verschillende delen van de wereld, waar boeken traktaten en tijdschriften werden gedrukt over de wederkomst van Christus en de heiligheid van de Sabbat.
Op een vraag van James White of ze ook de namen van de landen kon noemen waar ze de drukkerijen had gezien; aarzelde zij een moment en zei: “Neen, ik weet de namen niet. Het beeld van de plaatsen en drukkerijen is erg duidelijk, en als ik ze ooit zou zien, zou ik hen herkennen. Maar de namen van de plaatsen hoorde ik niet. O ja, één herinner ik mij, de engel zei: “Australië.”

Toen het visioen werd gegeven bezat de gemeente één drukkerij in Battle Creek en zij overwoog de oprichting van een tweede op de Westkust van de V.S. maar verder was er geen sprake van andere drukkerijen. In 1874 was net de eerste zendeling br. J.N.Andrews afgevaren naar Europa. Het zou echter nog verscheidenen jaren duren voordat er verschillende drukkerijen werden opgericht in Zwitserland en Scandinavië en het zou nog meer dan 10 jaar duren voor de eerste zendeling vertrok naar Australië.

Het visioen vormde echter voor de broeders in 1875 een enorme bemoediging en verruimde hun blik zodat de hele wereld daarin werd betrokken en zij begonnen te beseffen dat ze pas aan het begin stonden van een werk dat tenslotte de wereld zou omspannen. Toen Ellen White in de jaren 1885-1887 Europa bezocht en ook onze drukkerijen in Basel en in Oslo kon bezichtigen, herkende ze deze onmiddellijk als diegenen die haar in het visioen meer dan 10 jaar tevoren waren getoond. Zij bleek ook precies met de plaatselijke situatie op de hoogte te zijn.

Toen het personeel van onze drukkerij in Basel aan haar werd voorgesteld zei ze tegen br. Whitney die haar begeleidde; “waar is die andere”?
Br. Whitney, verlangend om te weten hoeveel Ellen White nu precies wist van de omstandigheden in de drukkerij, vroeg; “welke andere”, zuster. White? Zij antwoordde: “Er is een oudere man die in deze kamer werkt, en ik heb een boodschap voor hem”. Br. Whitney erkende toen dat de voorman in de kamer, br. Albert Deichy, die, die morgen naar de stad was voor zaken, maar dat zij hem de volgende morgen zou kunnen spreken. Zo werden de woorden van zuster White vervuld, dat als zij de drukkerijen, haar in visioen getoond zou zien, zij hen onmiddellijk zou herkennen, ook het colportagewerk dat ten nauwste samenhangt met ons uitgeverswerk en daarvan niet meer te scheiden is, vond zijn stimulans in de getuigenissen van de “GEEST DER PROFETIE”.

Toen nog niemand van de broeders het durfde te ondernemen sprak Ellen White er reeds over dat boeken en tijdschriften van huis tot huis moesten worden verkocht door colporteurs, maar toen een stotterende jongeman George King, die eigenlijk prediker had willen worden, maar door Gods voorzienigheid ertoe werd gebracht om te gaan colporteren er op aandrong een boek te drukken en dit te verkopen, lieten de broeders zich eindelijk overreden. De eerste oplage van dat boek “DANIEL” en de “OPENBARING” was binnen enkele maanden verkocht. Heden ten dage gaan duizenden mannen en vrouwen van huis tot huis, van dorp tot dorp en van stad tot stad in alle landen der wereld om de kostbare Adventlectuur aan de mensen te verkopen.

Hoe dankbaar moeten wij God zijn dat Hij Zichzelf niet onbetuigd heeft gelaten, maar aan Zijn laatste gemeente op aarde, de GEEST DER PROFETIE” heeft geschonken en door een jonge vrouw Zijn volk heeft bekend gemaakt wat zij moesten doen om hun licht te laten schijnen voor de gehele wereld. En vandaag gaat het visioen in vervulling, jaren geleden gegeven, toen een jonge vrouw sprak: “Mij werd getoond, dat uit dit kleine begin het zal worden gelijk bundels van licht die de wereld omspannen”. Wonderlijk zijn de werken van onze Heiland. Dit is het werk van Jezus Christus, want de “GEEST DER PROFETIE IS HET GETUIGENIS VAN JEZUS” (Openbaring 19:10). Moge God ons helpen op dit getuigenis acht te slaan, opdat ook ons licht mag schijnen voor de wereld, totdat Jezus komt en de volle dag aanbreekt!