92 IJzer en Leem is de vermenging van Kerk en Staa

IJzer en Leem is de vermenging van Kerk en Staat.
Wij zijn gekomen in een tijd waarin Gods heilig werk wordt voorgesteld door de voeten van het beeld waarin het ijzer vermengd was met modderig leem. God heeft een volk, een uitverkoren volk, wier onderscheidingsvermogen geheiligd moet zijn, dat niet onheilig moet worden door op het funda­ment hout, hooi en stro te leggen.
Iedere ziel die trouw is aan de geboden van God zal zien dat het onderscheidingsteken van ons geloof de Sabbat van de Zevende dag is. Als de regering de sabbat zou eren zoals God die geboden heeft, dan zou zij staan in de kracht van God en ter verdediging van het geloof dat eens de heiligen overgeleverd is. Maar de staatslieden zullen een valse Sabbat ondersteunen en zullen hun godsdienstig geloof vermengen met het houden van deze afstammeling van het Pausdom, door het te plaatsen boven de Sabbat die de Here geheiligd en gezegend heeft, door de Sabbat apart te zetten voor de mens om haar heilig te houden, als een teken tussen Hem en Zijn volk in duizend geslachten. De vermenging van de macht van de kerk en de macht van de staat wordt voorgesteld door het ijzer en het leem. Deze vereniging verzwakt al de macht van de kerken. Dit bekleden van de kerk met de macht van de staat heeft kwade gevolgen. De mensen zijn het punt van Gods verdraagzaamheid bijna gepasseerd. Zij hebben hun krachten geïnvesteerd in de politiek en hebben zich verenigd met het Pausdom. Maar de tijd zal komen dat God diegenen zal straffen die Zijn wet teniet gedaan hebben en hun boze werken zullen op henzelf terug komen. (4 B.C. 1168-1169 M.S. 63, 1899 - E.G.White)