04 Wachters over Bestemming Slaan Waakzaam Gade

Wachters over Bestemming Slaan Waakzaam Gade.— De Here God almachtig heerst. Alle koningen, alle volken behoren Hem toe, en staan onder zijn gezag. Zijn hulpbronnen zijn onein­dig. De wijze man zegt: "Het hart der koningen is in de hand des Heren als waterbeken: Hij wendt ze waarheen Hij wil."
Over hen, van wier handelingen de bestemming van volken afhangt, wordt wacht gehouden met een waakzaamheid, die geen rust kent, en wel door Hem, "die koningen verlossing geeft," aan Wie "de ganse aarde toebehoort" (RH 28 maart, 1907).