04 Nebukadnessar Grondig Bekeerd

Nebukadnessar Grondig Bekeerd.-- In het leven van Daniël was het verlangen om God te verheerlijken de krachtigste drijfveer. Hij besefte dat wanneer hij in aanwezigheid van invloedrij­ke mannen was en naliet God te erkennen als de bron van zijn wijsheid, dit van hem een ontrouwe rentmeester zou hebben gemaakt. En zijn gedurig erkennen van de God des hemels voor koningen, vorsten en staatslieden ontnam niet het minste gewicht aan zijn invloed. Koning Nebukadnessar, voor wie Daniël de naam van God zo dikwijls had geëerd, werd tenslotte grondig bekeerd en leerde de Koning des hemels loven, verheffen en eren (RH II jan. 1906).