PowerGroups

Tips voor het opzetten van kleine groepen

Handleiding voor Bijbelstudie

INTRODUCTIE

Het is belangrijk om in de eerste bijeenkomst iedereen te introduceren. Schrijf de namen op zodat je ze niet snel vergeet

In de daaropvolgende bijeenkomsten, moeten bijbelstudie en gebed de voortouw nemen, doe geen introductie rondjes meer, behalve als er iemand nieuw aan de groep deelneemt.

GROEP REGELS:

Er zijn geen domme vragen

Iedereen kan twee keer achter elkaar iets zeggen, voordat iemand anders wat mag/ kan zeggen. Maar iedereen mag reageren als jij iets voor de derde keer wat wil zeggen.

Negatieve reacties moeten eindigen in glimlach

Alles wat in de groep gezegd wordt.., moet vertrouwelijk blijven

GEBED

Begin (natuurlijk) met gebed of wijs iemand aan.

Je kunt ook een converstatie gebed houden, waar iedereen kan en mag deelnemen.

OPEN VRAGEN

Een antwoord is meer dan een alleen ja of nee

Wees er zeker van dat je relevante vragen stelt aan de groep.

Deel getuigenissen met elkander

Maak een scenario... wat zou je doen in een bepaalde situatie?

Als niemand reageert.. deel de vraag in delen op, zodat het makkelijker wordt om erop te reageren.

LEES DE GEHELE TEKST

Geef iedereen de kans om te reageren op de gestelde vragen.

VRAAG HOE DE CONTEXT HELPT OM HET TEKSTGEDEELTE BETER TE BEGRIJPEN

Context is belangrijk.. sommige uitspraken maken deel uit van een veel langer gesprek of situatie

Lees meer dan de tekst die aangegeven staat, lees bijv. hoofdstuk ervoor en erna

Kijk naar details, herhaling van woorden, bepaalde begrippen die gebruikt worden.

BESTUDEER ELKE VERS DOOR DE VOLGENDE VRAGEN TE STELLEN.

Vraag of de tekst duidelijk is.. vraag om verklaring van bepaalde woorden en begrippen aan de groep.

Focus op de vragen die de tekst of de context met zich meebrengen

Leer je groep hoe je tekst met tekst kunt vergelijken in de bijbel.

Als iemand een bepaald idee heeft, bevestig hem of haar in hetgeen er word gezegd. Wees duidelijk dat elke input gewaardeerd wordt.

Maak een samenvatting wat God voor ons met deze tekst voor heeft!

Wat betekent dit verhaal voor ons vandaag de dag?

Waarom denk jij dat deze tekst voor ons belangrijk is?

Waar gaat de tekst nu werkelijk over, welke geboden, beloften, voorbeelden, geloofsstandpunten, komen hier bijv. naar boven?

Hoe waar is deze tekst in jouw leven vandaag?

Wat de sleutelgedachte is van deze tekst?

Kun je in een zin samenvatten wat deze tekst wil zeggen (m.a.w. hoe pas je het toe in de praktijk).

TOEPASSING: HOE PAS JE DEZE TEKST TOE IN DE PRAKTIJK

Criteria: 1. Persoonlijk, Praktisch, Uitvoerbaarheid

Maak de toepassing zo specifiek als mogelijk

Maak de toepassing, individueel/ met partners/ individueel

Herinnering je eraan dat je de toepassing hebt afgeleid van de samenvatting

JUST DO IT

GEBED

4 delen gebed

3 delen gebed (als Johannes 17)

Heiligdomsmodel van gebed

Onthoud gebed is kracht.. dus reserveer hier voldoende tijd voor!!