Powerplant of Faith

Powerplant of Faith

Powerplant of Faith, is de online Bijbelstudiegroep van AGP.

Op regelmatige tijden houden wij "online" Bijbelstudies. Daarnaast tref je hier online pastorale hulp aan van de Cyberpastor. Ontdek dat je kracht krijgt, door te bouwen en te steunen op het geloof in God en Zijn Woord. Want Gods woord is een "Krachtcentrale" des geloofs.

 

PowerCounsel Geen predikant, pastoraal werker of een andere geestelijke in de buurt voor geestelijke nood. Of...

PowerSigns Wat zijn de tekenen van die de wederkomst van Christus inleiden...

PowerGrowth Essenti le zaken voor een gezonde Christelijke groei

PowerWitness Goed geplande organisatie zal de presentatie van elk onderwerp verbeteren. We moeten duidelijk ve...

PowerGroups Handleiding voor Bijbelstudie INTRODUCTIE Het is belangrijk om in de eerste bijeenkomst iederee...

PowerEvangelism Evangeliseren is de taak van iedere Christen. Immers wij delen de hoop die vurig in ons leeft. W...

Geen predikant, pastoraal werker of een andere geestelijke in de buurt voor geestelijke nood.
Of wellicht wil je vragen over praktische dingen die je als Christen kan meemaken of waar mensen in jou omgeving mee worstelen. Geen probleem... Gods Woord is altijd aanwezig. PowerCounsel biedt bijbelse raadgevingen bij problemen die wij in het leven kunnen meemaken.. simpel.. uit Gods Woord