43 Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van

Veel, heel veel meer zou er te vertellen zijn van het leven van een vrouw, zo gevuld met activiteit. Maar de verborgen kracht van die kracht is minder openbaar. Het was een nauwe gemeenschap met Hem die haar had geroepen om Zijn boodschapster te zijn. Die taak heeft ze tot het einde toe getrouw volbracht. Die gemeenschap met haar Heiland heeft ze tot het einde toe steeds meer gezocht. Dat einde kwam op Vrijdag 16 Juli 1915.
De laatste dagen van haar leven was ze het grootste deel van de tijd bewusteloos. De laatste woorden die zij sprak tot haar zoon waren “IK WEET IN WIE IK GELOOFD HEB”. Evenals Paulus was zij zeker dat ze de kroon des levens zou mogen ontvangen uit de hand van Hem die zij had liefgehad en Die haar had verlost aan het kruis op Golgotha. Haar werken volgen haar na. Haar boeken worden door steeds meer mensen gelezen en vormen zo een steeds wijder wordende kring van getuigen om een volk voor te bereiden op de komst van hun Heer.
Haar invloed op de groei en ontwikkeling van de gemeente der Zevende Dags Adventisten neemt nog steeds toe, lang naar haar dood. Maar is het haar invloed?
Neen, het is de invloed van Hem Die Zich noemt de “GETROUWE EN. WAARACHTIGE GETUIGE”.
Ellen G. White was het kanaal waardoor Jezus Christus sprak en spreekt tot Zijn gemeente, want de “GEEST DER PROFETIE IS HET GETUIGENIS VAN JEZUS”. HEM ZIJ DE LOF TOT IN ALLE EEUWIGHEDE