02 Speciaal voor de laatste dagen

Lees het boek Daniël. Ga het na punt voor punt, de geschiede­nis van de koninkrijken die voorgesteld worden.

Zie Staatsmannen, vergaderingen, machtige legers, en zie hoe God werkte om de trots van de mens te vernederen en de heer­lijkheid van de mens in het stof te leggen. God alleen wordt voorgesteld als zijnde groot.

In het visioen van de profeet wordt Hij gezien in het neerstoten van de ene machtige heerser, terwijl Hij de andere op de troon helpt. Hij 'wordt geopenbaard als de koning van het universum, die op het punt staat om Zijn eeuwig koninkrijk op te richten; de Oude van dagen, de levende God, de Bron van alle wijsheid, de Regeer­der nu, de Openbaarder van de toekomst.

Lees en versta hoe arm, hoe zwak, hoe kort van duur, hoe dwalend, hoe schuldig de mens is als hij zijn ziel opheft tot ijdelheid...

Het licht dat Daniël direct van God ontving werd speciaal gegeven voor de laatste dagen.
De visioenen die hij zag aan de oevers van de Ulai (Daniël 8) en de Hiddekel (Tigris, Daniël 10-12), de grote rivieren van Sinear (Babel), zijn zich nu aan het vervullen en alle gebeurtenissen die daar beschreven worden zullen spoe­dig vervuld zijn. (4 B.C. 1166 - Letter 57, 1896)