Hemelse verbazing over onze houding tegenover Gods

De liefde van Jezus dat eens brandde op het altaar van onze harten, is gedimd en bijna uitgeblust. De spirituele kracht is nu ernstig verzwakt. Het ongenoegen van de Heer is juist tegen Zijn eigen volk.

Hun huidige conditie maakt het onmogelijk voor hen (die geestelijk zwak zijn) om waarlijk het karkater van Christus te vertegenwoordigen. Wanneer de Ware Getuige hun raad, berisping en waarschuwingen geeft - omdat Hij hun liefheeft - blijkt het dat ze de ontvangen boodschap hebben geweigerd; zij hebben geweigerd om het licht in hun leven toe te laten, zodat hun werken niet bestraft worden.

Jezus zei; “Ik geef Mijn leven voor de schapen….Daarom heeft de Vader Mij lief”, “Door het opne-men van uw zonden op Mijzelf. "Open ik een weg waardoor Zijn genade kan stromen voor een ieder die het wil accepteren. In het geven van mezelf voor de zonden van de wereld, maar ik het een weg voorbereid voor de niet ver-drongen getijde van Zijn liefde te laten stromen naar de mensheid.”
Heel de hemel is gevuld met ver-bazing, wanneer de liefde van Christus zo breed, diep en rijk, volledig wordt gepresenteerd aan de mensheid die de genade van onze Heer Jezus Christus nog niet kent, hen zo onverschillig koud en onbewogen laat. Wat betekent het wanneer een dergelijk wonderbaarlijke genade niet onze harde harten verzacht? Oh! Het is gevolg van de kracht van het ongeloof, omdat “Gij hebt uw eerste liefde verlaten.” Dat is waarom het woord van God zo weinig invloed heeft. Het is als een vuur, maar het kan niet doordringen. Het verwarmt het ijzige hart niet, omdat het ongeloof koestert.