1844 en ik

Het is dinsdag, 22 oktober 1844, het is mistig, rond een graad van 5 Celsius in New England op een dag als alle andere dagen, een dag afwachtend van een evenement dat de hemel zal verlichten en jij bent daar!

De krantenkoppen voor 1844 gaven het volgende aan:

Democratische Presidentskandidaat James Polk belooft om Texas te annexeren.
Baptisten en Methodisten splitsen over het onderwerp van de slavernij!
Amerikaanse Protestanse Bond leidt geweld aan tegen de Rooms Katholieken in Philidelfia
Mormoonse leider Joseph Smith vermoord in Carthage, Illinois
Maar overal in de VS op deze frisse herfstdag, lezen bijna 50.000 Amerikanen hun kranten niet vandaag. In plaats daarvan kijken ze naar de hemel! Want vandaag, zal de meest wonderbaarlijke dag plaatsvinden en dat op elk moment! Jezus komt om hen thuis te brengen in de Hemel.

Wie zijn deze mensen? Ze worden wel "fanatici" genoemd door sommige, "gekken" door andere, ze noemen zichzelf "Adventisten". Ze zijn Millerieten, een overblijfsel van 500.000 mensen die William Miller (of een van zijn agenten) hebben horen preken over de "Middernachtsroep" boodschap -- waarin de vervulling van de 2300 dagen profetie wordt verkonding, Christus komt op de tiende dag van de 7e maand van de Joodse Kalender - 22 oktober 1844

Hun leider is een oude, slanke boer genaamd William Miller, 62 jaar oud een beetje bibberig, maar met een stem dat door duizenden tegelijkertijd wordt gehoord. Als een leger kapitein begon hij met studeren n de bijbel nadat in 1816 na de ‘battle of Plattsburg, NY' in de oorlog van 1812 wanneer het Amerikaanse leger - in de verhouding 3 tegen 1 de beste Britse militairen versloegen, dezelfde Britse soldaten die in Europa Napoleon versloegen. Van de studie, concludeerde dat de 2300 dagen en avonden profetie van Daniel 8 wijst naar de reiniging van de aarde door vuur bij de tweede wederkomst van Jezus in 1844.

Van 1831 tot 1844, hield Miller 4.500 spreekbeurten, zijn pamfletten en boeken bereikten een half miljoen mensen, bracht opwekking, bijbelstudie en gebed. Hij zag tijdens zijn tochten, opstandigen die sneeuwballen, eieren en stenen gooiden. De dagbladen beschuldigen hem dat hij hemelvaartkleding verkocht en zeiden dat zijn 2300-dagen berekening kwam door het aantal rimpels van de hoorn van het ram te vermenigvuldigen met de 12 tekenen van de zodiak en dat te delen door het aantal zaden in een zomerse mand!
Ondanks zijn toenemende blindheid, door uit zijn Baptistenkerk te zijn gezet en na alle leugens en slechte behandeling, verklaarde hij: "Ik ben nog steeds niet ontmoedigd, Mijn hoop in de wederkomst van Christus is sterker als ooit tevoren, Ik zal klaar zijn vandaag, vandaag en VANDAAG totdat Hij komt!"

Zijn rechterhand was Joshua V. Hines, een vroegere meubelmaker, maar nu PR-directeur voor Miller. Vijf jaar eerder, hoorde hij Miller preken, hij verklaarde :" Ik leg mijzelf, mijn familie, de gemeenschap en mij reputatie, allemaal op het altaar van God om hem te helpen, in alle kracht die in mij is, tot het einde." Hines heeft deuren van kantoren geopend voor Miller in New York, Boston en Philidelfia. Hij startte de Adventistische tijdschriften zoals "Signs of the Times," Midnight Cry," en "Advent Shield"; redigeerde het nieuwe "Millennial Harp" Songbook en begon gratis leeszalen waar mensen de volledige uit 50 boeken bestaande Adventistische bibliotheek konden inzien. Deze onvermoeibare man heeft 120 lokale meetings georganiseerd, stuurde traktaten naar elke Amerikaanse missie veld en coördineerde de activiteiten van 200 predikanten en 2000 leken predikers, naast het overzien van 125 campmeetings in de laatste drie jaar! Geen wonder dat Miller, Hines prijst als "zeer waardevol in het verspreiden van deze denkwijzen dan welke 10 anderen mannen dan ook." Om 9 uur op een koude dinsdag ochtend zat Hines, naast Miller op een balkon, met een sjaal over zijn schouders, kijken naar de hemel.

De belangrijkste theoloog van deze beweging is Methodist predikant Josiah Litch, wie, toen hij eerst van de boodschap had gehoord in 1838, erover opschepte dat hij het kon ontkennen in 5 minuten! Toen hij ervan overtuigd was verklaarde hij; "Het is mij taak om dit bekend te maken met alle kracht die mij voorhanden is." Een duidelijke schrijver, gebruikte hij zijn inkt-pen om boeken te schrijven, pamfletten en een krant in philidelfia getiteld "Het trompet van alarm." 4 jaar gelegen, kwam zij voorspelling uit dat het Turkse rijk zou ineenstorten op 11 augustus, 1840 als een vervulling van de zesde trompet van Openbaring hoofdstuk 9, dit deed 1.000 atheïsten bekeren tot bijbel gelovende Christenen. Om 10 uur ‘s ochtends keek, Litch, op deze winderige dag naar de hemel of zijn woonplaats.

In de tussentijd in Cleveland, de met de scherpe tong begiftigde Charles Fitch, die weg werd gestuurd van zijn Presbyteriaanse pastoraat voor het prediken over de spoedige komst van Christus, schreeuwde uit: "Ik offer al mijn vrienden op deze aarde op om de waarheid te kunnen verkondigen, maar er is een vriend die mij gekocht heeft met zijn bloed, en ik vin meer vreugde in het dienen van hem dan in het dien van de gehele wereld." Hij was de eerste die preekte uit Openbaring 18: "Als je een Christen bent, kom dan uit Babylon... NU" Dus in dat jaar, verlieten Millerieten hun kerken: 44% was Methodisten, 27% was Baptist, 9% Congregationalisten, 8% kwam van de Christian Connexion en 7% was Presbyteriaan. Met de hulp van Apollos Hale, drukte Fitch 300 full-color profetische schema's met daarop de 2300 dagen en nachten profetie. Maar acht dagen eerder, nadat hij drie groepen van jeugdigen doopte in het Meer van Erie, kreeg Fitch longontsteking en stierf.

In Bosten, Samuel Snow, redacteur van een atheïstisch blad getiteld, "Investigator," noemde de boodschap van Miller "moonshine" in 1839. Maar nadat hij het begon hij overtuigd te raken dat het echt waar was. Zijn Charisma bracht hem naar de grootste Amerikaanse steden. In augustus 1844 bij de campmeeting in Exeter, presenteerde hij de "Ware Middernachtsroep" boodschap en focus de tiende dag van de 7de maand van de Joodse kalender - 22 oktober 1844. In de laatste twee maanden, ging deze roep als een "tornado met een onweerstaanbare kracht rond." Zie de bruidegom komt - misschien wel in de middag - vandaag!

Dus er was geen tijd meer om aardappelen te oogsten. In New Ipswich, NH een boer genaamd Leonard Hastings, verklaarde vorige maand dat hij zijn aardappelen in de grond zou laten als een grond om te getuigen van zijn geloof in Jezus zijn wederkomst! Zijn buren vroegen hem om maar voor hem de aardappelen uit de grond te halen, maar hij weigerde. Nu denken zij dat hij gek is en ze dreigde hem te plaatsen onder een gerechtelijk bevel van een bewindvoerder. Honderden boeren in New England hebben hun aardappel oogst verloren vanwege deze herfst, maar de bintjes van Leonard zouden goed blijven zelfs in november - en hij verkochte zij voor $4,50 per mandje. Millers zwager, Silas Guilford, en ex-zeevaart kapitein Josheph Bates zouden hun oogst in de grond houden gedurende de gehele winter - en ze konden toch genieten van gekookte aardappelen in het voorjaar.

Dus God riep blanke manen van verschillende achtergronden om Zijn waarheid te prediken - maar Hij riep ook Zwarte mannen. In Boston, een vrijgekochte zwarte slaaf William Froy heeft sinds 1842 vier visioenen gekregen die van 45 minuten tot meer dan 12 uur duurden! Hij deelde de ze visioenen die hij krijg met anderen en ze hielpen de zaak enorm. Ondanks het feit dat hij het derde visioen niet begreep (met de drie platformen), hij begon de betekenis ervan te begrijpen toen hij Ellen Harmon hoorde spreken over de drie engelen boodschap.
Op 1 uur in de middag keek hij, naar de Hemel voor Zijn Heer. IN Vermont een heeft de Afrikaans-Amerikaanse Charles Bowles meer dan 150 zielen bekeerd en stichten een gemeenschap van 90 leden. Hij werd bedreigd door in het meer te worden gegooid, toch bleef hij preken - zelfs nadat hij blind werd. Sinds Maart 1843, slaapt hij in Jezus. De schrijver van zijn autobiografie, Zwarte prediker John Lewis uit Providence, RI, ging verder met zijn werk.

Maar naast deze mannen waren er ook vele vrouwen die de boodschap predikten Colorinda Minor uit Philadelphia was een begiftigd schrijver en redacteur van een nieuwsblad alleen voor vrouwen getiteld - "the advent message to the daughters of Zion." Clorinda en zijn assistent, Emily Clemons, heeft vele artikelen geschreven voor de "Middernachtsroep" en de "Advent Herald," inclusief het prachtige gedicht "The new earth." Net afgelopen week, plaatste Clorinda een advertentie in een krant in haar woonplaats; "Waarschuwing - ik geloof aan de hand van Gods Woord, dat Jezus Christus zal verschijnen aan de wolken des Hemels op de 22ste van oktober. Ik raad iedereen die dit bericht leest en bereikt om zich voor te bereiden om zijn God te ontmoeten."

In Massachutsetts, Lucy Stoddard, Sarah paine, sarah Higgins en Abigail Mussy, zij preken over de spoedige wederkomst van Christus. Pains preekt zelfs elke nacht en drie keer op een zondag. Higgins begon een nieuwe kerk in Worchester; Mussy zingt en predikt aan zowel blanken als zwarten. In New Hapshire en New York, Lucy Hersey was aan het spreken toen zij 19 jaar oud was. Elvia Gassett met haar man die arts is, spreekt overal in de staat New York en Rhode Island in een pastoraat die meer dan 30 jaar zou bestaan. Ook in New York is Olive Rice actief, die niet aan al haar uitnodigen kon voldoen, ze preekt aan groepen van meer dan 1.000 tot 1.400 mensen in een keer. ‘Ik verwacht blijdschap om mijn verslag te doen om mijn medebewoners van deze aarde te waarschuwen", zegt zij. Om 3 uur in de ochtend op deze zonnige middag kijkt zij ook naar de hemel.

Dus God roept mannen en vrouwen, blanken en zwarten om zijn Oordeels-uur boodschap te brengen. Hij riep zelfs kinderen! In Zweden de Lutheraanse staat kerk gooide volwassenen in de gevangenis die Christus spoedige wederkeer predikten, maar kinderen net zou oud als vijf jaar roepen het uit boven de eettafels. Kleine kinderen die niet kunnen lezen halen bijbelpassages aan, waarschuwen tegen alcoholmisbruik en dronken zijn, tegen roken en de roep voor het vergeven van je zonden. De politie heeft ze gearresteerd, geslagen en de jongeren gevangengezet - maar ze bleven zingen in de gevangenis. De koning van Zweden heeft hun verlating geëist en vandaag bekeren deze engeltjes, volwassenen met hun door de Geest gegeven boodschap "Jezus komt vandaag"

Heeft u het verhaal gehoord van de 15-jarige Johnny Andrews in Paris, ME? De jongen die om 4 uur opstaat om de bijbel 3 uur lang te bestuderen, voordat hij gaat eten, die zichzelf Grieks, Latijns en Hebreeuws aanleerde nadat zijn slechte ogen hem ertoe dwongen van school af te gaan op 11 jarige leeftijd? Hij begon me preken vorig jaar. Een aantal maanden gelden, op zijn weg naar een Millerieten bijeenkomst was hij met zijn vriend mr. Davis, ze werden omreed door een bende bij een brug. Een mag begon Mr. Davis te slaan met een zweep - maar Johnny ging voor hem staan met zijn armen rondom zijn vriend en zei; "Ons is gezegd dat je elkaars lasten moet kunnen dragen, dus als je Mr. Davis slaat, dan moet je mij ook slaan."

Heeft u gehoord van die kleine Uriah Smith in West Wilton, NH? Op drie jarige leeftijd was hij zo ziek dat zij hem calomel gaven ter medicatie, zodat er een gezwel begon te groeien op zijn linkerbeen. Dit jaar kwam er zelfs gangreen in - dus legde Dr. Amos Twitchell de jongen op de keukentafel, pakte een loden kogel, zette het de mond van Uriah Smith en in minder den 20 minuten, zaagde hij het been af onder de knie met geen verdoving! Nu om 5 uur in de middag, de 13-jarige Uriah wachtte hij voor zijn Jezus met een halve been - maar morgen zal hij weer heel zijn.

En God riep ook meisjes! Marion Stowell, 15 in Paris Me, is een meisje zonder een huis omdat haar vader een maand geleden hun huis verkocht om zijn geloof in Jezus zijn spoedige wederkomst ten toon te spreiden. Haar familie woonde samen met de familie Andrews. Toen Goed haar aanraakte dat de zevende-dag de ware Sabbat is, accepteerde zij het meteen. Ze deelde haar ervaring met Johnny Andrews, en vroeg hem, "Wil jij de juiste sabbat houden?" "Ja," zei hij, "Wil jij het samen met mij houden?" Niet lang daarna vierden beiden families de sabbat.

Annie Smith een zus van Uriah, is ook 15 jaar oud. Zij kan zo mooi gedichten te schrijven, voordat ze over 11 jaar van tuberculose zou sterven, zou ze heel veel gedichten en lofzanen schrijven over aan Advent-ervaring. Inclusief "I Saw One Weary " over James White (vers 1), Joseph Bates (vers 2), en John Andrews (vers 3). Het is een geheim, maar Annie houdt echt van Johnny Andrews en wenste dat zij, hem kon gaan trouwen -- maar Johnny gaat trouwen met Angelina Stevens op een dag. Dat is waarom zij in haar gedicht schrijft van degene die de vrienden van vroegere jaren in de steek liet." Maar om 6 uur in de avond, kijkt ook Annie naar de Hemel."

Overal in de verenigde staten en rond de gehele wereld, zijn misschien een miljoen mensen bezig de hemel te inspecteren wanneer de zon ondergaat. Sommige hoorde de "middennachtsroep" van Johan Bengel in Dutsland, Manuel de Lacunza in Italië, henry Drummon in het Verenigd Koninkrijk, Joseph Wolff in Arabie, Francois Gaussen in Zwitserland, Thomas Playford in Oostenrijk of Daniel Wilson in India, Anderen zijn in China, het midden oosten, Afrika en de eilanden in de stille Zuidzee, ze hebben de pamfletten gelezen die verstuurd werden vanuit Amerika, waar meer dan 4 tijdschriften van de drukpers afrollen!

Hebben jullie hun "Grote Tent" gezien? Het is de grootste canvas tent in Amerika vandaag de dag. 120 voet in diameter, 55 voet hoog in midden van de tent. Het kan 4.000 mensen huizen op een comfortabele manier. Met meer dan 2.000 samengepakt aan de randen an de tent. Honderden mensen zijn gereed om Jezus te ontmoeten vanavond, omdat de profetische boodschappen die men hoorde in die tent hun leven veranderde!

Mensen zoals Philadelphia klerenmaker I.T. Hough, die een bord in de etalage plaatste "Deze winkel is gesloten in eerbied voor de Koning der Koningen, die zal komen op de 22ste van oktober, Weer er klaar voor, vrienden, om Hem te kronen Heer van het heelal. In Rochester, NY, de hoedenmaker, opende zijn zaak voor iedereen en nodigde iedereen uit om een hoed of een paraplu gratis mee te nemen, er is geen regen waar hij morgen naar toe gaat!
De bakker in Rochester gaf al zijn pasteitjes weg, Hij ging immers eten van de Boom des Levens de volgende dag! Overal in Amerika, Banken en handelsmannen zijn hun Bijbel aan het bestuderen gedurende hun lunch. Lunchrooms worden Bijbel studie plekken.

Deze "Middernachtsroep" boodschap maakt de mensen meer vriendelijk, liefdevol en eerlijk. Nathaniel Southards advertentie in een dagblad luidde als volgt; "Als er een menselijk wezen een claim op mij heeft, dan wordt hij verzocht om meteen met mij contact op te nemen." Hij wilde zijn schulden nu afbetalen want hij zal de straten van goud morgen bewandelen. De overheid in de VS heeft een "Gewetensfonds" opgericht dit jaar, omdat velen burgers die de belastingdienst gefopt hadden of dat ze hun schuldenaren benadeeld hebben door fraude, zij allen sturen hun geld anoniem zodat ze vandaag, eerlijk kunnen zijn... voordat Jezus komt.

Maar deze oprechte mensen leiden aan allerlei vormen van misbruik van hun geloof. Kranten ridiculiseren de "Middernachtsroep" als een "Middernachtschreew en een vuilnisvat van vernietiging!" Millerieten worden belaagd door stenen, veracht door anderen en voor gekken uitgemaakt in cartoons van dagbladen! Zij worden ervan beschuldigd van het klimmen in bomen of op daken met hun Hemelvaart linten die wapperen in de wind. Zodat als Jezus komt ze voorover kunnen vallen in Zijn armen! Niets van dit waar is waar, maar ze bleven doorzetten, ze waren zeker van de waarheid van hun boodschap.

Wat is die boodschap? Hoe kan het 50.000 mensen inspireren om zoiets ridicuul te doorstaan? Simpelweg omdat zij geloofden met geheel hun hart dat Jezus vanavond zou komen! Daniel 8 en 9, de 2300 jaar tijdlijn beschreef van 457 BC, voorspelde dan in 1844 "een Heiligdom" gereinigd zou worden." Willem Miller's 15 jaar van studie overtuigde hem dat het ‘heiligdom' is de aarde en dat het ‘reinigen" zal gedaan worden door vuur wanneer Christus wederkeert. Hij was correct voor wat de datum betreft, maar verkeerd als het over de gebeurtenis gaat. Desalniettemin, Miller was nog steeds het meest gelijk van elke andere negentiende eeuwse Bijbels ontdekker, wat hij had helemaal gelijk op 10 punten.

- Jezus komt aan het begin van het millennium, niet aan het einde daarvan,
- De tweede komst is echt en persoonlijk,
- De Tweede komst is waarlijk dichtnabij,
- Iedereen moet zich NU voorbereiden voor Christus wederkomst,
- In profetie, een dag is gelijk aan een jaar,
- De 2300 avonden en morgens symbolische is een Joodse idioom voor 2300 complete dagen,
- Dus 2300 profetische dagen zou dus beteken 2300 letterlijke jaren,
- De 2300 jaren profetie begon in 457BC en eindigde in de herfst van 1844,
- De boodschap van 1844 is een oordeels-uur boodschap,
- De eerste engelsboodschap moet NU gepredikt worden.

Alleen een bijbelse expert kan Miller's fout kunnen maken! Hij had 7 betekenissen van "Heiligdom" om uit te kiezen: Jezus, Hemel, aarde, Juda, Jeruzalemse Tempel, Heilige der Heilige en het heilige volk van God - en hij koos voor de aarde. Precies wat de meeste geleerde geestelijk van die tijd gedaan zou hebben. Geen enkel student zou ooit gedacht hebbend at Gods Heiligdom in de hemel ooit gereinigd zou moeten worden van zonde. Geen negentiende eeuwse concordantie zou ooit - kruislings verband hebben gelegd met Daniel 8:14 (de 2300 dagen) met Hebreeuwen 9:22-23 (Christus rol in het Hemelse Heiligdom). Niemand zag de correlatie van de rol van de Hogepriester in de joodse tempel met Jezus rol in het Heilige in de hemel. Dus door niet na te denken over de universele verwachtingen van die tijd, maakte Miller en vrij logische fout.

Christus kwam dus niet op 21 Maart, 1843 (De eerste teleurstelling) of op 18 april 1844, (De tweede teleurstelling) of zelfs niet middernacht op 22 oktober 1844 (De grote teleurstelling). Dus bij het ochtendgloren op 23 oktober, moesten Millerieten overal het geroep van hun schoffeerders aanhoren; "En als ik meegenomen zou worden gisteren, waar zou jij dan zijn geweest?" Hiram Edson sprak met duizenden toen hij herhaalde "Onze grootste hoop en verwachtingen zijn niet uitgekomen. We huilen en huilen, totdat de nieuwe dag aanbreekt."

Maar toen op die koude dag de zon langzaam weer verscheen, waren boer Edson en school leraar Crosier aan het wandelen in een maisveld op weg op hun "broederen te bemoedigen". Toen stopte Edson midden in het veld. Opeens, alsof in een droom, zag hij de hemel open gaan en Jezus die wandelde in het Heilige de heilige in het hemelse Heiligdom om een nieuw werk te beginnen. Edson rende terug naar zijn keuken. De twee mannen belde voor wijsheid en ze werden aangeraakt om hebreeuwen 9 te bestuderen, welke duidelijk maakt het karakter van Jezus Onderzoekend oordeel in de hemel. Een vergaderd werk voor zijn verzoend werk voor de zonderaars aan het kruis. Opeens werd een verschrikkelijk verdriet een magnifieke teleurstelling, omdat 1844 had nu een wonderbaarlijke nieuwe betekenis voor deze noemde Joseph Bates als een "verslagen, gebroken en afgemat volk".

Vandaag ruim 150 jaar later, de multi-gefacilieerde betekenis van 1844 heeft vandaag de dag nog steeds betekenis. Het raakt onze levens aan op 7 specifieke manieren. Ten Eerste, omdat jij een Adventist bent. Meest Christenen geloven in de eerste Advent van Christus - Zijn geboorte in Bethelem, maar omdat onze profetische begrip van daniel 8:14, zijn wij tweede advent christenen om een verloren wereld voor te bereiden voor de komst van Christus. We zij niet dispensationalisten (zeggen dat Christus misschien in het geheim is gekomen en zijn volk meeneemt naar de hemel) of post-millennialisten (die geloven in zijn komst nog eeuwen op zich laat wachten.) Wij gelovig in de spoedige, wereldwijd zichtbare, oorverdovende, dood verslaande wederkomst van Jezus.

Ten tweede omdat je een sabbatvierder bent. Zevende-dags Adventisten hebben niet alleen de juiste dag van aanbidding. Niet allen de juiste manier van aanbidding, maar ook de juiste reden voor aanbidding, omdat Openbaring 14 ons verteld dat de zondagvieren en teken is van loyaliteit aan een vervolgende macht, terwijl Sabbat vieren een teken is van loyaliteit aan God als Schepper en herschepper. Degene die alle drie van deze boodschappen moet dus alle tien van de geboden houden, inclusief de vierde!

Ten derde, omdat je klaar wilt staan voor de wederkomst van Jezus, Hoe kan je klaar staan? Door gebed, door het bekennen van je zonden, bijbelstudie bij elkaar te komen "In het verbondenheid van je geloof" Op enig punt, weten wij, zal onze persoonlijke genadedeur sluiten, maar als wij Zijn zegel op ons hebben, wij zullen zijn perfect wil reflecteren in de tijd van moeilijkheden door Zijn Geest.

Ten vierde omdat wij een oordeel verwachten. Een oordeel preken zonder het evangelie drijft sommige tot ontmoediging en andere tot legalisme. Maar de drie engelen boodschap van 1844, legt de nadruk op zowel gedrag (het houden van Gods geboden) en het Evangelie (God liefhebben en geloven in Jezus. Jezus reinigt niet alleen het heiligdom van zonde, maar hij reinigt ook jou van zonde; dus iedereen die Christus accepteert als hun Verlosser zullen bevrijd worden van zonde en dood. De grote verzoendag is een dag van condemnatie alleen voor diegene die Jezus niet liefhebben en liever doorgaan met zondigen.

Ten vijfde, omdat 1844 een verschil maakt in de manier je aanbidt "Worship" komt van het Anglo-Saksische woord dat betekent "Worth-ship" - onze reactie is aan iemands waarde. Dus hoe moeten wij reageren aan de waarde van Degene die ons geschapen heeft, verlost heeft en nu ons reinigt van zonde in Zijn Heiligdom? Is hij niet waardig van al onze aanbidding, nederigheid en zelfs onze gehoorzaamheid? Wil jij niet vervuld worden van zijn liefde? Vind je het niet fijn om Zijn Sabbatdag heilig te houden, ervan houdt om tiende terug te geven, Liefhebben om Zijn gezondheidsprincipes uit te dragen?

Punt 6, omdat 1844 helpt om te zijn als Jezus - en dat wij bespoedigt zijn komst. Onthou de volgende quote "Christus is aan het wachten met een echt verlangen voor de manifestatie van Hemzelf in Zijn kerk, wanneer de karakter van Christus perfect zal reflecteren in Zijn volk, dan Zal hij komen om het te claimen als Zijn eigendom." Zou onze vriendschap met Jezus niet onze levensstijl moeten veranderd en niet alleen ons gedrag op de sabbatochtend? Staan de Zevende-dag Adventisten in uw kerkgemeente bekend als liefhebben, eerlijke en zorgzame mensen.

Tenslotte, omdat de boodschap van 184 onze levensstijl vormt. Degene die Gods geboden houden en de getuigenis van Jezus bewaren worden geroepen om te leven boven de seculiere normen en waarden van hun maatschappij. Zeker 1844 roept ons op voor een radicale verandering in onze levens. Zevende-dag Sabbat aanbidding, dienstbetoon aan anderen. Gezond leven. Het screenen van TV en Video kijken, actief getuigen van Christus spoedige wederkomst. Geen enkele gelovige van de drie engelen boodschap kan het toelaten dat het door de wereld laat wegdrukken en gelijkvormig te worden aan diezelfde wereld. We moeten die impasse doorbreken. We wandelen op de maat van de hemelse drum met het steeds sneller tempo als de dag van komst van Christus nadert.

En wat als hij vandaag zou komen.

Bent jij klaar voor Jezus zijn komst
Ben je getrouw in al je doen
Heb je de goed strijd gevochten
Heb je gestaan voor recht
Hebben anderen Jezus gezien in jou.
Ben je klaar om standvastig te zin
Kan je kijken naar Zijn aangezicht
Kan je omhoog kijken en zeggen, "Dit is mijn Heer"?
Ben jij klaar om Jezus te ontmoeten?

Mag dit gebed in onze harten zijn "Maranatha" kom Heer, Kom Heer Jezus!

Door Brian. E. Strayer
Prof. In Geschiedenis: Andrews University
21 oktober 2000