21 Genesis

HOOFDSTUK 21. VERS 1 - 14.
PP 130 - 32. PP 146 - 47.
Had God polygamie moeten toestaan, dan zou hij op geen zulkdanige wijze Abraham geleid hebben van Hagar weg te zenden en haar zoon. Wij willen allen hier een les geven, dat rechten en het geluk van huwelijksrelaties altijd moeten gerespecteerd worden en in acht genomen worden, zelfs ten koste van grote offers. Sara was de eerste en ook enige vrouw van Abraham. Zij was begiftigd met rechten, als vrouw en als moeder, die geen andere kon hebben in haar familie. Zij vereerde haar echtgenoot, hem heer noemend, maar zij was jaloers dat zijn genegenheid zou verdeeld worden voor Hagar. God berispte Sara niet voor haar manier van handelen. Abraham werd berispt door de engels omdat hij de macht van God gewantrouwd had, wat er hem toe geleid had van Hagar te nemen als vrouw en van te denken, dat door haar de belofte zou vervuld worden".
Story of Redemption 80.
"Na de geboorte van Isaak veroorzaakte de vreugde, ten toon gespreid door Abraham en Sara jaloersheid bij Hagar. Ismael nam deel aan de gevoelens van zijn moeder en was kwaad wegens de vreugde ten toon gespreid bij de geboorte van Isaak.
Hij misprees Isaak, omdat hij dacht, dat hij boven hem verkozen werd. Sara zag de houding, die Ismael aannam tegen haar zoon Isaak, en zij was zeer ontroerd. Zij vertelde aan Abraham de oneerbiedige houding van Ismael tegenover haar en haar zoon; Isaak, en zij zegde hem, "Drijf deze dienstmaagd en hare zoon uit; want de zoon dezer dienstmaagd zal met mijnen zoon, met Isaak, niet erven". Gen. 21 : 10.