17 Genesis

HOOFDSTUK 17.
PP. 121 (PP137-38) VERS 1 - 8 - 14
PP. 139 ( PP 115) 369 ( 370 )
Hij dan eiste van Abraham en zijn zaad, de besnijdenis, die een ronde insnijding was in het vlees, als een teken, dat God hen uitgesneden had en gescheiden van alle andere naties als een Zijn afgezonderd bezit. Door dit teken beloofden ze dat zij niet zouden huwen met andere naties, want door dit te doen zouden zij hun eerbied voor God verliezen en ook Zijn heilige wet, en zij zouden worden gelijk de afgodische naties rond hen.
Door de handeling van de besnijdenis stemden zij er plechtig in toe van hunne kant de voorwaarden van het verbond gemaakt met Abraham te vervullen, nl. van alle naties afgescheiden te blijven en van volmaakt te zijn .... Door zich afgezonderd te houden van alle andere naties, zou een grote bekoring om in zondige praktijken te vallen en in opstand tegen God van hen weggehouden worden. The Story of Red. 146 - 47.