10 Genesis

HOOFDSTUK 10.
VERS 1 (PP 117) PP 100.
VERS 10.
Het was Gods doel, dat na de zondvloed, in vervulling van het bevel, aan Adam gegeven, dat de mens zich zou verspreiden over de oppervlakte van de aarde, om ze te vervullen en ze te onderwerpen.
Maar als de nakomelingen van Noah vermenigvuldigden, vertoonde zich de afval. Deze, die wilden de beperkingen van Gods wet van zich afwerpen, besloten zich te scheiden van deze, die God aanbaden. Zij besloten hun gemeenschap te verenigen in één lichaam en een monarchie te stichten, die eventueel de hele aarde zou omsluiten. In de vlakte van Shinar besloten zij een stad te bouwen, en daarin een toren, dat het wonder van
de wereld zou zijn.
8 T 213.