02 Het metalen beeld

De metalen in het beeld een symbool van achteruitgang van macht en heerlijkheid en achteruitgang in godsdienst en zedelijkheid.
Het beeld, dat aan Nebukadnezar geopenbaard werd, is een symbool van de ontaarding van de koninkrijken der wereld in macht en heerlijkheid, het is eveneens een goed symbool van de ontaarding van godsdienst en zedelijkheid onder de volkeren in deze koninkrijken. Naar die verhouding waarin de volkeren God vergaten, naar die verhouding werden zij zedelijk zwak.

Babylon ging voorbij omdat het in haar voorspoed God vergat en de eer voor haar voorspoed toeschreef aan menselijk kunnen.
Het Medo-Perzische rijk werd bezocht door de wraak des hemels omdat in dit koninkrijk de wet van God onder de voet gelopen werd. De vreze des Heren vond geen plaats in de harten van de mensen. De overheersende invloeden in Medo-Perzië waren goddeloosheid, godslastering en verdorvenheid.
De koninkrijken, die volgden, waren nog slechter en verdorvener. Zij ontaardden omdat zij hun trouw aan God afwierpen. Wanneer zij Hem vergaten zonken zij al lager en lager in de schaal der morele waarde.
4 B.C. 1168 Y.I. 22-9-1903