01 Daniels ervaring in spijs en drank geldt ons

Wanneer het bevredigen van het verlangen naar vleesspijzen voor ons baat zou vinden, zou ik dit beroep op u niet doen; maar ik weet dat dit niet zo is. Vleesspijzen zijn schadelijk voor ons lichamelijk welzijn en wij moeten leren ons daarvan te onthouden. Wie in de omstandigheid verkeren vegetarisch te kunnen leven, maar die op dit gebied hun eigen voorkeur willen volgen door te eten en te drinken naar het hun behaagt, zullen op den duur onverschillig worden voor hetgeen de Here heeft geopenbaard aangaande andere punten van de tegen­woordige waarheid en zij zullen niet meer kunnen onderscheiden wat waarheid is; wat ze gezaaid hebben zullen zeker oogsten ...
Velen delen de zienswijze dat zij niet buiten vlees kunnen; maar wanneer zij zich wilden plaatsen aan de kant des Heren, vast besloten om de weg die Hij heeft uitgestippeld te bewandelen, zouden zij kracht en wijsheid ontvangen zoals Daniël en zijn vrienden. Wij moeten leren dat het toegeven aan de begeerte wat betreft de eetlust de grootste hinderpaal vormt voor de geestelijke groei en heiligmaking van de ziel.
9 T. 156-157, 156 III Schatk. 368-369; 368