Ellen White Studiecentrum

Ellen White Studiecentrum

qHet Ellen White Studiecentrum, biedt u diverse artikelen aan, die u zullen stimuleren om de Bijbel en in het bijzonder profetie nader te bestuderen.

Lees wie zij was in haar biografie. Maak kennis met een uitgebreide uiteenzetting van de Bijbel en profetie in de boeken van de Grote Conflict serie.

Ontdek andere boeken van Ellen White zoals bijvoorbeeld over de gelijkenissen van Jezus. Van diverse boeken beschikken wij zelfs over een bijbelcommentaar. Lees tal van brieven, citaten en artikelen uit haar uitgebreide werk.

Mocht u meer willen weten, bezoek dan ook eens de Engelstalige website met een compleet overzicht van al haar werk. Wilt u boeken van Ellen White bestellen, dat kan via de website van de Ellen White Stichting (deze link brengt u naar een externe organisatie)

 

Ellen White stimuleert persoonlijke Bijbelstudie

"God heeft mij opgeleid en gedisciplineerd, opdat ik de gevaren zou kunnen zien, die de zielen bedreigen, en dat ik Zijn volk zou kunnen onderrichten en waarschuwen, lijn per lijn, voorschrift per voorschrift, opdat zij niet onwetend mogen zijn nopens de plannen van Satan en opdat zij zijn verleidingen mogen ontkomen.

Het werk dat de Heer op een speciale wijze voor mij opengelegd heeft, bestaat erin, jong en oud, geleerd en niet geleerd, ertoe te dringen de Schriften voor zichzelf te onderzoeken; allen op het hart te drukken, dat de studie van Gods Woord de geest zal verruimen en iedere faculteit zal versterken, door het intellect vaardig te maken om met de diepe en verrijkende problemen van de waarheid te worstelen. Het werk dat Hij mij opdroeg moet er ook toe bijdragen allen de zekerheid te schenken, dat een klare kennis van de Bijbel alle andere kennissen overtreft, doordat zij dat maakt van de mens, wat God wenst dat hij zou wezen."

Testimonies for the Church Vol 5 Blz. 686.

 

Korte Biografie

Het leven van E. G. White stond onder bijzondere goddelijke leiding. — Zij werd op 27 november 1827 als kind van gelovige ouders te Gorham, Maine (U.S.A.) geboren en ontving een christelijke opvoeding. Een tra­gisch ongeval, dat haar op negenjarige leeftijd op weg naar school over­kwam en een grote invloed had op haar leven, bracht haar aan de rand des doods.

Maar God had voor haar een groot werk te doen. Haar ziekte beschouwde zij als een bijzondere beproeving van God om haar „hart van de wereld en zijn onbevredigende genoegens af te keren".
Ze bezocht dikwijls opwek­kingsvergaderingen, die zulk een indruk op haar maakten, dat zij vanaf die tijd, ondanks haar lichamelijke zwakte, veel liefdediensten verrichtte en ten slotte haar gehele leven in dienst van een wereldwijd zendingswerk stelde. Iedere gespaarde cent offerde ze voor de verkondiging van het evangelie. Er ging een geweldige invloed van haar uit. Na haar huwelijk in 1864 leidde zij tezamen met haar echtgenoot, James White, een leven voor Christus.

Vele reizen brachten haar in grote delen van de wereld. Overal ontstonden onder haar invloed levendige zendingsgroepen, ziekenhuizen, sanatoria, scholen en drukkerijen. Waarheen Ellen G. White ook ging, kwamen velen bijeen om haar te horen spreken. Dikwijls waren het duizenden die haar toespraken met grote aandacht volgden, en de pers wijdde aan haar lezingen hele pagina's.

Toen haar man in 1881 stierf, ging zij vol vertrouwen en blijdschap met haar zendingswerk verder. Op 16 juli 1915 sloot zij, in geloof aan haar Verlosser, de ogen. Maar nog heden werkt haar goede invloed verder door haar boeken, die in vele talen zijn verschenen en voor duizenden in hun geloofsleven tot een hulp zijn. Haar boeken zijn in de meeste moderne talen vertaald en uitgegeven.

 

Onderwerpen van Ellen White Studiecentrum

Wie was Ellen White Wie was Ellen White, hoe kwam ze tot haar roeping en wat deed ze door de jaren heen. Lees hier h...

Bijbellezingen Gods woord staat centraal in ieders leven, en zeker in het gezin. Als u de dag begint of afsluit...

Diverse artikelen Diverse artikelen en citaten uit het werk van Ellen White.

Grote Conflictserie Hier treft u de boeken aan in de grote conflicte serie. Zoals:

Overige boeken Naast de conflictserie, schreef Ellen White vele ander boeken, een kleine selectie vn het in Nede...

Studie over Bijbelboeken Ellen White schreef een Bijbelcommentaren over een divers aantal Bijbelboeken, een selectie tref ...

Gods Bedroefd Hart In het jaar 1888, zond God twee jonge mannen met een "zeer belangrijke boodschap voor de leiders ...

Ellen Gould White