Vergeet onze zuiderburen niet!

Vergeet onze zuiderburen niet!
THE ADVENT GOSPEL PROMOTIONS·DONDERDAG 25 MEI 2017
Nu eventjes geen tijd voor grappen en grollen tussen Vlamingen en Hollanders, ik wil een serieus onderwerp aansnijden, eentje die mij geruime tijd aan het hart gaat. Wij mogen namelijk onze zuiderburen niet vergeten.

De westerse samenleving staat momenteel onder druk, toenemende secularisatie, kerkverlating en twijfel over het geloofsgoed die mensen bezitten, zorgt voor lege banken tijdens de wekelijkse diensten, voor vrijwilligers die moegestreden zijn en voor jongeren die de Bijbel inruilen voor hun Spotify-afspeellijst.

In Nederland zagen wij jarenlang deze trend, echter bij sommige migrantengroepen is een kentering zichtbaar die langzamerhand ook op te merken is bij diverse meer traditonele autochtone geloofsgemeenschappen. In het Kerkgenootschap waar ik lid van ben is hier en daar beginnende bosbranden waar te nemen van God Geest die gemeenteleden in vuur en vlam zet voor Gods Koninkrijk van Liefde, Waarheid, Reinheid en gerechtigheid. Kerken, huisgroepen en andere initiatieven die ons gebed, steun en zeker Gods zegen waard zijn.


Ook in Vlaanderen ontdekt men dat het gevaar van de eerste gemeente uit Openbaring 2, ook zijn greep heeft gevat bij menigeen Vlaming, Namelijk je ‘eerste’ liefde kwijt raken. Maar ik zie ook revival bij jongeren, besef bij ouderen, wil bij bestuursleden. Ik zie rustige Vlamingen veranderen in soldaten voor christus. Daar in het land waar Rome haar scepter zwaait. De NAVO haar domein heeft en de Europese Unie haar hoofdzetel. Ja, in dat land nemen de ambassadeurs van Christus weer zetel in hun ambassade. Ook in België neem Gods Volk een standpunt in.. voor recht en gerechtigheid!

Langzamerhand bereiken mij berichten dat er een soortgelijke tendens waarneembaar is in België. In het van oorsprong Katholieke land, is er onder evangelicalen, protestanten en wonder boven wonder vooral bij Zevende-dags Adventisten een kentering zichtbaar. Migrantenkerken, maken de oorspronkelijke bewoners opmerkzaam voor aloude waarheden die door de seculiere maatschappij op de achtergrond zijn geraakt.

Soms zijn wij ‘Hollanders” zo erg bezig met onze eigen sores, dat wij vergeten dat vlak onder de Hollandse Zuidgrens een volk wacht die Jezus genade net zo hard nodig heeft als ons. Een volk dat net zo nodig Gods opwekking nodig heeft als wij.

Daarom roep ik als voorzitter van The Advent Gospel Promotions alle lezers van dit blog op, om te blijven strijden voor onze Zuiderburen. Want God gebruik zijn wegen en manieren om de Vlamingen een hernieuwde liefde te geven voor Waarheid, Woord en de juiste Weg. Want ook voor de oprechte Westerse inwoners, staat Christus weer centraal. In Nederland, en ook net over de grens van Breda langs de E19, Van de Kempen tot Kortrijk en van Hasselt via de Peel naar kust van Oostende.


Bidt u ook mee, voor onze zuiderburen.


Riley Jack
The Advent Gospel Promotions

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen