Ik verliet BethaniŽ met vreugde; Uniecongressen zi

Ik verliet Bethanië met vreugde; Uniecongressen zijn écht zegenrijk
THE ADVENT GOSPEL PROMOTIONS·MAANDAG 8 MEI 2017

Een paar week geleden schreef ik een blog, waarin ik schreef dat ik vreugdevol werd naar aanleiding van een bezoek van een uniecongres. Ook dit jaar bezocht ik (als bezoeker) het uniecongres in kerkgebouw Bethanië in Almere. En wat kan ik zeggen ik ging met een blij gemoed naar huis.


Ik hoor sommige meteen zeggen.. “Riley, zie je niet dat ze besluiten genomen die ‘echt’ niet kunnen”, “Riley, zie je niet dat ze dat, en zus, en zo... echt niet kunnen maken”. Riley ben je blind voor wat men zingt of juist niet zingt” en “Riley: je bent vast bedwelmd met gefermenteerde wijn.. wat heb je toch gedronken.”


Als frequente bezoeker en/of afgevaardigde... heb ik een rode draad ontdekt van het afgelopen congres. Gods gemeente wil terug naar God, Zijn Woord en geleid door Gods Geest op een manier zoals ik dat nog nooit eerder heb gezien. Waar vroeger besluiten en voorstellen vanuit uniebestuur, zonder blik en bloos werden overgenomen, namen afgevaardigen hun mandaat serieus. In plaats de strijdbijl te hanteren, werden door bestuurders, predikanten en leden soms op manieren die ik zelf nooit gedachten, opgeroepen tot verkondigen van een heilrijk woord.

Ondanks krappe financiën, zet de kerk missie, gebed, vertrouwen, leiderschap e.d. weer boven aan de agenda. Het formele kerkblad gaat weer artikelen plaatsen over de geloofsfundamenten. Het kerkbestuur krijgt een grote vertegenwoordiging van leden. Predikanten worden opgeroepen om leden actiever te laten deelnemen aan evangelisatie, gezondheidsevangelisatie wordt herbevestigd als onderdeel van onze taak.


Als voorzitter van een van de vele ministries die Nederland rijk is, kan ik alleen maar met vreugde Bethanië verlaten... waarom, omdat de kerk in Nederland (eindelijk) vol vreugde samen onder leiding van Gods Geest, onze weg vervolgen naar het nieuwe Jeruzalem. Bethanië was de plaats waar Johannes de Doper werkte. Jezus wilde zich laten dopen.
Johannes voelde zich ‘t niet waard, toch wilde Jezus het.Maar Behanië werde de plek waar Jezus, Johannes vroeg om deel te nemen aan het werk van onze Heiland. Ik en vele met mij voelen zich niet waard om aan de missie van de kerk te werken. Om aan de slag te gaan met het mandaat, “Ga heen en verkondig het evangelie”. Maar Jezus geeft u en mij een taak, een missie en een visie.


Op veel gebieden kijken wij verschillend naar de uitvoering van de taak die God ons heeft gegeven. Maar zoals ik in een eerder blog schreef. Laten wij als Gods volk ons opnieuw scharen onder Gods Banier “Onward Christensoldiers”, “Ga, en bidt en werk”, “Door de kracht van Uw liefde”, “Want de kerk van Jezus Christus”, zegt; “Faith is the Victory”


Laten wij totdat Jezus terugkomt, samen herontdekken wat de Schoonheid van Gods Woord is, en daarna leven. Laten wij het volk zijn waarvan Jezus zei, “Jullie waren eerst niet mijn volk, maar nu wel een volk Gode ten eigendom.”
Ik reed weg van Bethanië, en ik had wel degelijk een glimlach op mijn gezicht.


Riley Jack
The advent gospel promotions ver.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen