“Maar Franciscus wat zeg je nu,” Twaalf verbijster

“Maar Franciscus wat zeg je nu,” Twaalf verbijsterende uitspraken

De afgelopen jaren volg ik met enige verbijstering de uitspraken van de meest knuffelbare paus in mensenheugenis, De Jezuit Franciscus. Ik heb diverse blogs geschreven in reactie op enkele van zijn uitspraken. Tijdens de wereld jongeren dag bijeenkomsten in Polen deed hij er weer een, lees eens mee

“Misschien vinden sommigen mensen jullie dromers, omdat jullie geloven in een nieuwe mensheid, eentje die haat tussen mensen verwerpt, eentje die weigert om grenzen te zien als barrière en eentje die zijn eigen tradities kan waarderen zonder eigengereid te zijn of kortzichtig te wezen”

Op zich niets mis mee... totdat je een zekere patroon ontdekt in zijn uitspraken, als je de bovenstaande uitspraak leest in de context van zijn eerdere uitspraken... dan krijg je toch echt, “Maar Franciscus wat zeg je nu” - ervaring

Mei 2016: Tijdens een ontmoeting met Soennitisch Moslimleiders in het Vaticaan zie Franciscus “onze ontmoeting ís de boodschap” Mijn reactie zou zijn; “Maar Franciscus, wat zeg je nu... Jezus Christus en het evangelie is toch de boodschap?!”

Januari 2016: Het Vaticaan laat een video zien dat alle wereldreligies; ‘Zoekende zijn naar God of God ontmoeten op verschillende manieren” Daarna zie je geestelijke leiders die allen hun eigen God aanbidden, Van boeddhisten tot christenen. als je deze video ziet https://www.youtube.com/watch?v=-6F..., merk je duidelijk de agenda van Franciscus. Het maakt niet uit wat je gelooft. Terwijl een goede kennis van mij een boek schreef, “Het maakt wel uit wat je gelooft.”http://www.zda-almelo.nl/pagina19.h... Mijn reactie zou zijn: “Maar Franciscus wat zeg je nu, Jezus zei zelf toch dat Hij de weg de waarheid en het leven is. Niemand komt tot de Vader dan door Hem?!”

November 2015: Franciscus verklaarde dat fundamentalisten, zelfs Christelijke fundamentalisten een ziekte is. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst waar hij de overeenkomsten tussen de wereldreligies benadrukte. Mijn reactie zou zijn: “maar Franciscus, wat zeg je nu; Je moet toch staan op de rots. Jezus is toch het vleesgeworden woord en heeft onder ons gewoond?!”

September 2015: Tijdens de vergadering van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, maakte de Paus plannen bekend voor een nieuwe universele agenda voor de mensheid. Mijn reactie zou zijn: “maar Franciscus, wat zeg je nu; de agenda is als volgt, een afkeer van zonde , terug naar het kruis, en een nieuwe hemel en aarde?!”

September 2015: Tijdens een bijeenkomst in het Kathedraal van St. Patrick, waar Paus Franciscus, de nadruk legde op eenheid tussen ‘t christendom en de islam hij zei;

Ik wil graag twee sentimenten meegeven aan mijn moslims broeders en zuster. Ten eerste mij groeten als zei het Offerfeest viren. Ik wou dat mijn groeten aan u warmer konden zijn. Mij gevoelens van nabijheid, gevoelens in het licht van tragedie. De tragedie die velen van hebben meegemaakt in Mekka. Op dit moment wil ik u de zekerheid van mijn gebeden meegeven. Ik verenig mijzelf met u allen, Een gebed aan de almachtige God, genadevolle (Islamistische geloofsbelijdenis).

Mijn reactie zou zijn: “maar Franciscus, wat zeg je nu; Wij brengen ons gebed toch via Christus tot God. Er is toch maar één weg!”

Juli 2015; Tijdens een reis naar Ecuador, sprak Paus Franciscus over de noodzaak voor een ‘nieuwe economische en ecologische wereldorde’ , waar hij de wens naar voren bracht dat de welvaart van de aarde gedeeld moet worden ‘met iedereen. Mijn reactie zou zijn: “maar Franciscus, wat zeg je nu; elke wereldorde gebaseerd op deze zondige planeet is gedoemd om te mislukken, dat weet je toch?!”

Juli 2015: Franciscus veroordeeld het huidige economisch beleid als ‘Poep van de duivel’ Mijn reactie zou zijn: “maar Franciscus, wat zeg je nu; de oplossing van hebzucht is overgave aan de wil van Christus.”

Juni 2015: De paus wilde een “nieuwe globale politiek autoriteit”dat de middelen zou moeten vrijmaken om te handelen tegenover de misstanden in de economie en de onrechtvaardigheden. “maar Franciscus, wat zeg je nu; wij moeten leven in de rechtvaardigheid van Christus dat is de oplossing voor alles in deze wereld. Het kruis, het kruis!”

Oktober 2014: Paus Franciscus ondersteund en omarmt de evolutietheorie met uitspraken als deze’;

“Wanneer we ove de Schepping lezen in Genesis, dan lopen wij het risico dat God een soort van tovenaar is, wanneer met een magische toverstaf hij alles kan doen. Maar dat is niet zo.”

“De Big-Bag, welke wij vandaag beschouwen als de ontstaan geschiedenis van de aarde, staat niet in tegenstelling met de interventie van een goddelijke schepper, maar eerder, is een vereiste.”
“Evolutie van nature is niet integenstalling d met de schepping, omdat evolutie noodzakelijk om in de schepping van wezens die evolueren.

De Paus laat hier zien dat hij achter een een-wereldgemeenschap staat zonder goddelijke invloed en stelt zich tegenover fundamentalisten die geloven dat er maar 1 God is die de hemelen en de aarde heeft geschapen. “maar Franciscus, wat zeg je nu; de Schepping laat juist de grootheid en majesteit zien van een liefdevolle Vader die omziet zelfs naar lilies en de mussen.”

Juli 2014: Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Katholicisme liet de Paus het toe dat er islamitische gebeden en schriftlezingen gedaan werden uit de Koran, in het Vaticaan. In het verleden zou dit door gelovigen worden beschouwd als vloeken, maar vandaag merkt niemand meer dit op. “maar Franciscus, wat zeg je nu; dje laat zelfs je eigen tradities los... ben je wel de paus voor de Rooms Katholieken?!”

Maart 2013: Tijdens zijn eerste oecumenische ontmoeting als Paus, maakte Francis het duidelijk dat hij geloof dat christenen en moslims een en dezelfde God aanbidden. De Paus liet zien dat op deze wijze gewerkt kan worden aa de verdere integratie van de religies.“maar Franciscus, wat zeg je nu; Geloof je niet meer in de waarheid van Gods Woord, in de BIJBEL?!”
Zie je een bepaald patroon?

Paus Franciscus doel is iedereen samen brengen. Hij wil de naties verenigen, en hij wilt de religies verenigen, maar uiteindelijk wat is het doel van deze eenheid?

Een toenemende groep van ‘fundamentalistische’ christenen, zijn bezorgd dat de Paus de pionnen op de plaats zet voor een wereld religie en een nieuwe wereld orde. Door allen landen te laten samensmelten in een gigantische superstaat en alle religies in één geloof. Dit mag allemaal klinken tot een fantastisch mooi idee voor velen, maar de waarheid is anders. Het gevolg is dat er een vorm van tirannie ontstaan dat de meeste mensen zich nooit zouden kunnen voorstellen

Riley Jack
The Advent Gospel Promotions

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen