Niemand twijfelt aan een wasvoorschriftTHE ADVENT GOSPEL PROMOTIONS·ZONDAG 31 JULI 2016

“There is power, power, wonderous working power in the blood”. Deze oude gospel klassieker die in menigeen ‘afro-amerikaanse’ kerk gezongen wordt. Staat als een huis! Wil je schoon gewassen worden, van je zond’en schuld, dan heb je het dierbaar vergoten bloed van Jezus Christus voor nodig. Waarom denkt u dat men in die ‘swingende’ kerken zo enthousiast dit lied wordt gezongen. Ze zijn zeker van, met geheel hun hart ziel en verstand... omdat het ‘wasvoorschrift’ het zo zegt, ‘the label has spoken’. Nu wij wel heel snel naar het moment toe gaan dat Jezus terugkomt, lijkt het net of het vertrouwen in dat wasvoorschrift.. juist aan het afnemen is, het wordt tijd dat wij ons wasvoorschrift (de Bijbel), weer serieus gaan toepassen in ons leven.

The Label has spoken
Een van mijn neefjes is een durfal, lekker ondeugend, zoals jongens kunnen zijn. Kinderen hebben in hun leven een fase dat overal een ‘waarom’ vraag wordt gesteld. Natuurlijk wil je alles uitleggen en begrijpbaar maken. Maar sommige dingen... daar twijfel je niet over. Toen hij 5 jaar oud was en vroeg waarom wij om 10.00 in de kerk moesten zijn en niet om half elf. Probeerden wij van alles uit te leggen.. totdat mijn vrouw en ik zeiden... als ee wasvoorschrift iets zegt.. dan ga je er toch ook niet over twijfelen of discussiëren. Dus wij zeiden ‘The Label has spoken”.

Tot op de dag van vandaag komt er een glimlach op het gezicht als we zeggen dat her op het ‘label’ staat. Als het er staat.. dan is het zo. Als een kind begrijpt dat als het er staat... het zo moet zijn... waarom trekken wij een wasvoorschrift NIET in twijfel.. maar Gods woord wel.

Als de Bijbel zegt “Gij zult niet doden”, ga ik dan twijfelen of ik mijn buurman moet aanvallen met een bijl, omdat zijn muziek veel te hard staat? NEE. Als de Bijbel zegt dat ieder ingegeven Schriftwoord nuttig is.. ga ik daaraan twijfelen? NEE. Maar wij ‘verlichtte’ mensen, wij hebben moeite met wasvoorschriften... die van God wel te verstaan.
Ik zie niemand twijfelen of ze wel rode kleding bij de witte was moeten zetten. Er zijn géén boeken geschreven welke voordelen er zijn hoe men ze - rode en witte was - toch samen op 60 graden kunt wassen. Niemand strijkt kleding waarvan de label zegt ‘niet strijken’!

Maar als het gaat om eeuwig leven. Als het gaat om onze schepper die ons beter kent dan Stephen Hawking, die ons beter doorgrond dat Freud, Marx, Dawkins of Darwin. Nee als het gaat om onze eeuwige eindbestemming dan kunnen wij ineens wel twijfelen over het wasvoorschrift van God. Zelfs christenen dreigen, in geloofszin, hun kleding te gooien bij een lauwig ‘handwasje’.

Liever schone kleren, dan een schoner hart
In het voor vele cryptisch Bijbelboek de Openbaring, komt na de triomfantelijke teksten over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde een zinsnede door dat mensen in de laatste der dagen juist ‘vuiler’ worden. Vreemd zou je zeggen, want je wordt immers schoon door het vergoten bloed van het Lam (Jezus Christus). Waarom staat deze waarschuwing nu in de Bijbel, nadat ons getoond wordt hoe mooi het Nieuwe Jeruzalem zal worden, God stuurde een engel om de apostel Johannes te bemoedigen te vermanen, als ik de tekst zo leest klinkt het als een ‘label has spoken’ verwoording van de bijbel. Net zoals ik het bij mijn neefje had gedaan waarom we juist om 10.00 in de kerk moet zijn.. geen discussie.. het is nu eenmaal zo, openbaring 22 vanaf vers 6;

6 En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. (..)10 En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.11 Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meergeheiligd worden.

Een andere tekst, woorden van Paulus, spreekt zelfs over dat mensen moeite hebben met het Schriftwoord en liever leugens horen (2 Timotheus 4:1-4), In de tweede brief van Paulus aan de inwoners van Thessalonicenzen staat zelfs dat mensen in de leugens van de antichrist of van de satan zullen geloven, omdat ze geen liefde hebben voor het ‘wasvoorschrift’. Dat zijn heftige woorden. Liefde.. voor het wasvoorschrift?! Is dat de clue.. waarom die kerken zo dankbaar zingen ‘There is power, power...” Is dat de reden waarom het Heilig Avondmaal mensen niet meer interesseert... om ze niet meer zien dat Christus vergoten bloed datgene kan doen wat Unilever, Proctor & Gamble en Henkel niet kunnen doen, ons ‘schoonwassen”

Het lijkt wel of wij meer vertrouwen hebben in de irritante herhalende reclame’s van de multinationals met hun honderden merken en hun claims. Dan in de liefdevolle woorden van Christus. Komt allen die vermoeid en belast zijn en IK zal hun rust geven. Waarom twijfelen wij toch aan Gods wasvoorschrift. Waarom trekken wij toch alles van de Bijbel in twijfel... als Omo ons kleding schoon kan wassen, als wij precies weten hoe wij onze was in de wasautomaat doen en ons overgeven aan ‘Samsungs’ Automatic Sensor Flow, Washing control Flow.

Waarom kunnen wij ons niet overgeven aan de Flow, van Christus. Zijn weg, Zijn waarheid en Zijn leven... Dat is de beste flow die je kunt hebben. De Label has spoken.. is dat niet voldoende.

Psalm 51 en ‘The Tommies”
Ik luister graag naar Gospelmuziek, ben een aantal jaren, een radioprogramma gepresenteerd en (als mijn vrouw op stap is) zing ik thuis met spotify hyms, psalms and worships songs mee met YouTube & Spotify. David, twijfelde niet meer nadat hij de misststap had begaan met Betsheba, toen hij psalm 51 pende.

4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. 5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt. 7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend 9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. 10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich
En ja soms stoppen wij de witte bij de rode was en het gaat een keer goed... totdat al je witte was een vies vuil rozige gloed heeft en je het met bleekmiddel moet schoon wassen. En je tot besef komt “label”.... “It has spoken”.
Jakob twijfelde... worstelde met God.. en kwam tot besef “The label has spoken” Ik twijfelde jaren of ik wel moest dopen.. ik worstelde met God en kwam tot besef “The label has spoken.” Er zijn velen die worstelen met de harde woorden uit de bijbel (lees Johannes 6 eens), de harde woorden van Jezus. Het oordeel over Sodom en Gomorra en alle uitspraken in de bijbel die contra-cultureel zijn. De vrouw van Lot twijfelde... Lot Twijfelde. Ze wilde niet meteen over op de “zo zegt de Heere”, ze hadden moeite. Lot moest uit de stad gesleurd worden door de Engelen. De vrouw kon haar twijfel niet loslaten.

In de eindtijd kun je uiteraard twijfelen... Ik zeg niet dat je dat niet kan of mag doen. Dat is aan jou. Wat ik wel kan zeggen is als de LABEL heeft gesproken dat is het zo. Je kunt aan de Heer vragen waarom het zo staat in de Bijbel. Je kunt aan de Heer vragen, of er echt geen andere weg is. Jezus vroeg het ook aan God de Vader... Als er geen andere weg is... laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar als de het Schriftwoord (The label het zegt). dan is de reactie van de christen... zeker in de eindtijd... “Maar Uw wil geschiedde”.

Uw wil.
Twijfel verstomd bij Gods wil. Zeker als het om het Bijbelwoord gaat. Dus twijfel er maar op los.. over boeken en video’s van menselijke schrijvers. Zelfs over datgeen wat ik schrijf filosofeer er maar op los. Maar over Gods wil, Over de Bijbel, over Gods 10 geboden. Nee, laten wij daarover niet twijfelen, maar laten wij net zoals Paulus schrijft in hoofdstuk 12 in de brief aan de Romeinen;
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
Laat je denken vernieuwen, want dat wat God openbaart in Zijn Woord is waar.... als het wasvoorschrift zegt.. Niet strijken.. Strijk niet! Als het wasvoorschrift zegt, Elk ingegeven Schriftwoord is nuttig... dan is dat zo.
God openbaart zijn Wasvoorschrift. Nu is het de tijd om Gods Geest te vragen om daarna te mogen leven.
Verpest je was NIET.... het is tijd om je klaar te maken voor een nieuw wit gewaad

Riley Jack
the advent gospel promotions

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen