Maar Franciscus, dit is niet cool!

Maar Franciscus , wat je nu doet is niet cool?! 10 geboden zijn er tien, niét elf!
Gepubliceerd door Riley Jack · 6 september 2015 om 8:53


Ik schrijf normaal niet over de Paus, niet omdat ik Franciscus niet mag, (hij is immers ook een schepsel Gods en ik dien conform het Woord iedereen lief te hebben... zelfs mijn vijanden), ik schrijf liever over mijn Heiland, omdat Hij de Schepper (en Herschepper) is van iedereen die op deze aarde rondloopt. Echte wonderen, echte genade, echte vergeving kan alleen verkregen worden bij Hem wiens striemen ons genezing is geworden.

Fransicus trok mijn aandacht bij zijn verkiezing als Paus, De eerste paus wie vroeg op gebeden, De eerste paus die eenvoudig slaapt, De eerste paus die liever in de bus zit dan in de Pausmobiel (wat trouwens een aparte vormgegeven auto is). Maar schijnbaar is de Paus ook de eerste die van tien geboden er elf maakt. En als eenvoudig Christen zeg ik; "Franciscus, wat je nu doet is niet cool!"

Als Protestant, hanteer ik een andere telling van de 10 geboden, dan mijn Katholieke vrienden. Katholieken beschouwen (het oorspronkelijk) derde gebod (over het aanbidden van afbeeldingen), niet als gebod (ze zeggen dat het maken van de engelen op de ark van het verbond, juist het tegenovergestelde laat zien Ex 25:18-22). En vervolgens delen mijn Katholieke vrienden het tiende gebod in 2 delen. Zo kom je netjes weer uit op 10. Protestante gelovigen, sinds de dagen van de reformatie zeggen dat de macht en majesteit alleen voorbehouden is aan diegene die Alwetend, Almachtige en Alomtegenwoordig is. En bij mijn laatste controle (zondagochtend 6 september), valt ook Paus Franciscus (hoe populair hij wel niet is) niet en zal ook nooit vallen onder die categorie. Sinds de reformatie zag men de beesten uit Daniel 7 als verwijzing naar Koninkrijken die er waren sinds de dagen van het machtige Bijbel. Daniel zag een een enorm verschrikkelijk beest die er ondere op uit is om tijden en wetten te veranderen.

Luther was ernorm duidelijk.. hij vond dat de Kerk zichzelf constant tegensprak. De ene concillie sprak tegen de voorgaande concillie en de sprak weer tegen wat er geschreven stond in Gods Woord. Schijnbaar waren er door de voorgaande Pausen uitgevaardigde aanpassing op de 10 geboden niet helder genoeg en moest die ook weer ge-update worden. Net zoals IT-bedrijven ook telkens de voorwaarden van hun apps constant aanpassen. Als eenvoudig, niet als theoloog afgestuurde Christen, waren de 10 geboden in de Bijbel... behoorlijk verstaanbaar en tijdloos. (God schreef ze immers met eigen hand in steen).

Wij bij AGP (The Advent Gospel Promotions), hanteren dit jaar het thema "Herondekt de schoonheid van Gods Woord". Iets wat zo zoet, zo schoon, zo helder is, zolangs het Woord van God, verlangt toch géén aanpassing. Toch?! Hoe en wat je ook van Paus Franciscus mag vinden. 10 geboden zijn er 10, niet 9 en ook niet 11. Mijn juffrouw op de basisschool zei tegen mij; "Riley, rekenen is belangrijk anders maak je grote fouten.. dus leer je tafels en denk goed na als je optelt en aftrekt, anders krijg je te weinig wisselgeld terug als je iets koopt in de winkel of kan je zelfs teveel betalen zonder dat je erbij stilstaan." Als dat geldt voor rekenen, hoeveel des te meer geldt het niet voor Gods Wetten van liefde. Zelfs voor die protestantse gelovigen die geloven dat ALLE wetten genageld zijn aan het kruis. 10 was tien. tien is 10 en tien zal in alle eeuwigheden 10 blijven.

Het herontdekken van de schoonheid van Gods Woord beschermt de gelovige (en zelfs hen die niet-geloven) om geen verkeerde conclusies te trekken en te blijven wandelen aan de zijde van Jezus, al de dagen van ons leven.

Eerder deze zomer besloot Franciscus een update te maken op de 10 geboden, hij kreeg.. van God de instructie om de geboden te veranderen. De Paus vond en vindt dat de tien geboden niet goed verwoord voor deze tijd met al haar moderne uitdagingen. Tjah Franciscus. Ik ben niet geleerd als jij. Ik zit niet in een kerk met meer dan een miljard leden. Ik betaal met mijn OV Chipkaart de bus en de auto van mijn vrouw is géén pausmobiel. Maar de Bijbel is toch helder. alles in Gods Woord is toch nuttig om te onderhouden, op te voeden, etc. Dus ondanks het feit dat wij nu "internet" hebben inplaats van Schriftrollen... dat verlangt toch géén aanpassing van het woord.., Franciscus dat is niet cool!

Zo heeft hij het gebod van eer uw vader en uw moeder veranderd in eer van alles wat je tegenkomt vandaag de dag. Wat je ook mag vinden van moderne samenlevingsvormen en je kunt het conform je eigen overtuiging zelfs legitiem noemen. Maar er staat toch echt Vader en Moeder. Franciscus.., je het mag in jouw ogen een nobele daad vinden... maar Gods Woord aanpassen (wat al schoonheid is op zichzelf) is niet cool!

Het gebod tegen overspel is ook aangepast... of beter gezegd verwijderd (niet cool Franciscus) en verplaatst door een nieuw gebod, "Maak geen gebruik van genetisch gemodificeerd voedsel". AGP als organsiatie stelt belang in gezond voedsel. en erkent dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Wij moeten goed voor onszelf zorgen en nadenken wat wij in onze monden stoppen. Maar Franciscus, ook al zijn wij het samen eens dat GEN Voedsel slecht is... het zijn er 10, 10 en niet..!

Het elfde gebod gaat over zelfverheving en zelfvereering. Het nieuwe gebod is toegevoegd omdat mensen juist teveel met zichzelf bezig zijn en niet met God. Daar ben ik het helemaal mee eens Franciscus... maar wat niet cool is.. is dat je daarvoor een gebod moest toevoegen. Waarom vraagt u zich af. Omdat het gebod wat door voorgaande pausen werd afgeschaft. Niet vereren van afgoden en afgodsbeelden.. juist ook toepasbaar is op zelfverheving en zelfvereening. Niet alleen steen kan een afgod voor je zijn... alles wat je eert in plaats van God is een afgod. Dus ook jezelf.

Simpelwel.. een gebod afschafen om hem later weer extra toe te voegen is niet cool.

En als toppunt op dit alles, laat men nu een Italiaanse kunstenaar deze ge-update app wijziging graveren in steen! Niet cool, niet cool zeker niet cool!

Franciscus, waarvoor ik bid, is dat jij herontdek, net als veel anderen, de schoonheid van Gods Woord. Een Woord dat staat als een huis. En zoals Johannes op Patmos schreef.. Laat niemand toevoegen af afhouden van dit Woord.. Franciscus, wees eens cool... cooler dan het nemen van de bus, cooler dan het wasen van voeten van gevangen. Als je claimt de leider te zijn van de Christelijke wereld. Laat dan de wereld het Woord zien zoals het geschreven staan door de Almachtige, Alwetende en Alomtegenwoordige en deze op de juiste waarde te accepteren.

Laat al die tijden en wetten die jij en je voorgangers hebben veranderd weg. Ga terug naar het eenvoudige geloof van Christus. Hij vergeeft, Hij geneest, Hij deelt de wetten en tijden uit. Ook jij Franciscus.., Herontdek de schoonheid van Gods Woord.


Redactionele noot: Schijnbaar schijnt dit bericht over de 11 geboden vals te zijn.. ondanks het feit dat het gepost is op diverse nieuws sites. De Paus heeft tijden en wetten veranderd.. Hij moet toch de schoonheid van het woord gaan leren accepteren

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen