Herontdek de schoonheid van Gods Woord

Riley A. Jack

Herontdek de schoonheid van Gods Woord
Gepubliceerd door Riley Jack · 2 september 2015 om 12:41
Gisteren stond ik op het punt een Christen te blokkeren van mijn Facebook. De posts, de reacties, de foto's, de nieuwsberichten... hadden niets te maken met onze hoop Christus Jezus en Zijn spoedige wederkeer, maar waren (en zijn) een constante aanklacht op alles en iedereen. Progressieve Christenen zijn slecht, maar sommige behoudende Christenen zijn ook slecht. Ongezond leven is slecht en proberen gezond te leven is slecht. Ik hoor sommige al zeggen... "Riley, jij als Christen... een mede-Christen blokkeren?!" Ik zal u vertellen waarom ik het uiteindelijke niet heb gedaan, ik herontdekte de schoonheid van Gods Woord.

De Christelijke gemeenschap in het algemeen (en mijn kerkgenootschap in het bijzonder) bevindt zich in een diepe crisis. Ook de kerk heeft te maken met deze uitspraak van Jezus uit Matt 24 "En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen"

De kerk waarvan ik lid ben, vond het historisch gezien belangrijk om elk onderwerp bespreekbaar te maken. Of het nu het houden is van de reinheidswetten uit Leviticus 11, het sabbatsgebod in de tien geboden (en welke dag de aanbiddingsdag is). Alles, maar dan ook alles moest getoest worden aan het Woord. Waarom? Omdat men ook in de 19de eeuw besefte.. dat alleen de schoonheid van Gods Woord alle antwoorden zou bieden die de mens nodig heeft. Ik hou van die traditie in de kerk waarvan ik lid ben. Je mag alles ter sprake brengen - hoe gek ook - na studie, vasten en gebed. Zei men simpel "Dit is wat het Woord zegt en wij volgen Gods wil verwoord in Zijn Woord." En als je een andere mening had, hebt of krijgt. We blijven van onze broeder en zuster houden. Waarom.. omdat het Woord zegt dat je je broeder en zuster dient lief te hebben. We moeten de waarheid vertellen in liefde, uitleven in liefde. En als op basis van gedegen studie meer helderheid wordt verkregen.. dan wordt het nieuwe verkregen inzicht gevolgd... tegenwoordige waarheid noemen wij dat. Waarheid die er altijd al was... maar nu beter wordt verstaan.

Maar schijnbaar lijkt die principe te zijn verdwenen en er vindt nu massaal (karakter)moord plaats. Christenen vechten elkaar links, rechts, boven en beneden de tent uit, "Mijn waarheid, mijn inzicht, mijn verstandhouding." Wat er momenteel plaatsvind in de kerk is geen liefde voor het Woord.. maar liefde voor je eigen gelijk. En eigen liefde.. kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Toen Kaín (de eerste mensenmoordenaar), zijn eigen broer Abel doodde, dode God Kain niet. Hij mocht blijven leven... en dat ondanks het feit dat God had kunnen zeggen..."je hebt gezondigd je verdiend, je verdiende straf!" God geeft vervolgens de zondaar de kans om zijn foute weg in te zien om alsnog tot berouw en inkeer te komen.

God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde. God wil dat alle tot erkentins tot ZIJN waarheid komen. Sommige doen het snel... anderen hebben er geleid door de Geest meer tijd voor nodig. Maar iedereen moet tijd krijgen om de waarheid tot zich te nemen,na studie, gebed en vasten.

En als je wilt verharden in je eigen gelijk.. tja... dan zijn de gevolgen je eigen. God immers zal toestaan dat iemands zijn hard verhard. Dat is ZIJN taak.. en daar ligt de crux, dat is niet onze taak. Wij hebben een taak... Vertel de boodschap gelegen of ongelegen, predik het woord. Vertel het evangelie doop hen en leert hen onderhouden alles was Ik u geleerd hebt. Onze taak is niet de harten van mensen te verharden, maar om de schoonheid van het Woord te zien.

Maar het lijkt tegenwoordig dat zelfs Christenen deze basis uitgangspunten dreigen te vergeten. Als een broeder of zuster valt of dreigt te vallen.. dan moet je je helpen die persoon het Licht te laten zien. Vertel de waarheid in liefde, Vermaan elkaar in liefde. Spoor elkaar aan tot liefde en goede werken, verzuim de onderlinge bijeenkomst niet en doe dat des te meer naarmate je het einde ziet naderen.

En of wij het einde zien naderen... crisis!

De crisis neemt zulke ernstige vormen aan dat vertwijfeling zelfs de gelovigen op hun geloof worden geschud, "– als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!" (Mat 24). Er zijn ontwikkelingen gaande (profetie), die door de gemiddelde Christen niet meer gezien worden.., waarom.., omdat het oog gefixeert is op problemen en interne zaken en aangelegenheden. Dat men niet ziet dat de tegenstander, satan, de duivel, bezig is met de grootste verleidingsactie in de menselijke geschiedenis.

Het is hem bijna gelukt... we zien niet meer de schoonheid van het Woord

Ook ik was bevangen door alle discussies, sommige zijn belangrijk, andere totaal niet.. maar ik was verblind... ik zag de schoonheid van Gods Woord niet meer... ik wilde de persoon blokkeren.. "Het moet nu afgelopen zijn... wat een liefdeloosheid onder mensen die zich volgeling van christus noemen... ze weten niet dat de tegenstander in de hand spelen"

Totdat ik besefte.. ik doe mee aan de crisis door de ander te dwingen te handelen hoe ik handel... Het woord leert mij om niet te focussen op mensen en hun fouten, maar te concentreren op God en Zijn wil... toen gingen mij ogen open... ik herontdekte de schoonheid van Gods Woord.

Weet u... als meerdere mensen in Gods gemeente dat zouden doen.. zou er een stuk minder interne crisis zijn en kunnen wij de tijd nemen om de wereld (en onszelve) voor te bereiden op de crisis die gaat komen

Riley Jack

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen