Dé uitdaging voor elke christen in tijden van...

Dé uitdaging voor elke christen in tijden van terreur "Waakt, het tijdstip nadert"
THE ADVENT GOSPEL PROMOTIONS·DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015

Met een triest gezicht ben ik weggelopen van mijn TV scherm. Het was een verschrikkelijke week in de media en deze wereld. Bomgordels, Semi-automatische wapens. Restaurants, Voetbalstadions, Paniek, Angst, Terreur. Om niet al te moedeloos te worden, draai ik mijn gezicht weg van de TV en begin ik aan zelfreflectie en vraag ik mezelf af, "Wat is de uitdaging om te staan voor je geloofsovertuiging, juist in deze tijden van toenemend terreur?" Terwijl ik deze notitie schrijf, schiet er ineens een lied in mijn gedacht. 'Christ’nen, waakt het tijdstip nadert'. Een oud lied, maar een tekst wat nog steeds staat als een huis.

Door alle geweld en angst, zie wij niet of beseffen wij niet dat God nog steeds Zijn volk bij elkaar wilt brengen. Veel mensen, en zelfs christenen denken dat God onze hulpgeroep niet meer hoort. Dat dacht de Israëlieten ook, ze zuchten onder de zware arbeid van de machthebber van die tijd Farao. Slavenarbeid, angst en terreur ging door het volk van Israël. "de Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. " (Exodus 2:23b).

Ook nu, zelfs ik schreeuw het uit; "Heer, de ellende, de dood. Van Libalon tot Parijs, laat het stoppen, ik ben het z...! ", en dan word ik stil. Ik weet beter, ik lees mijn bijbel... God laat mij, laat niemand in de steek. Hij hoort jou, mij. Hij hoort en ziet de ellende van deze wereld. God heeft geen gedachten van onheil, sprak de profeet Jeremia namens de Heere. God heeft gedachten voor een hoopvolle toekomst. Daniel geloofde de woorden van de profeet. Hij wist dat na 70 jaar ballingschap in het vreemde Babylon waar je de valse goden van Babylon boven de God van Abraham, Isaak en Jakob moest vereren (denk maar aan Daniel 3). Israël terug zou keren. God houdt zich aan zijn beloften.

Zo staat er in Exodus 2, "Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen." God hoort de ellende waarin wij zitten. Of het nu klein leed is, familie drama's, problemen op het werk of het terreur ver weg of dichtbij. God hoort onze gebeden en Hij ontfermt zich over ons. God stuurde Zijn eniggeboren Zoon. Zodat korte metten gemaakt kon worden met het grootste terreur in deze universum, de afleidingstactieken van Satan en de zonde die in deze wereld is gekomen. Jezus gaf zijn leven.., niet door middel van een bomgordel, niet door het verslaan van de Romeinen of de geestelijken van het Sanhedrin. Hij gaf Zijn leven, zodat Wij mogen leven. Door zijn dood, en opstanding op de derde dag. Is de tirannie overwonnen. De geheime dienst van de hemel. De engelen hadden nooit gedacht dat Christus zichzelf zou geven om mensen te redden. Maar Hij deed het en wij zijn dankbaar.

Ondanks dood en ellende, Ondanks ziekte en dood. Ook al vallen er duizenden en tienduizenden in de strijd van satan en moet men tijdelijk naar het graf. Christus zal iedereen laten opwekken. welke zijn gestorven zijn in Zijn liefde en gedurende hun leven een bewuste keus hebben gemaakt voor Hem. Immers veel mensen roepen God aan. Wanneer ellende er is... maar wanneer de terreur is geluwd, gaan ze terug naar hun oude leven. Maar Jezus zoekt mensen die een blijvende relatie willen hebben met Christus. Eentje die standhoudt. Jezus is meer dan een beschermer in nood. Een Hogepriester bij wil je al je problemen kunt leggen. Hij is een vriend die Zijn armen over jou schouder legt en zegt. "Geef al je zorgen aan mij, Ik draag ze voor jou en neem mijn last op want die is licht."

Kies Jezus.., zelfs in tijden van terreur. Durven wij?! Ik bedoel durven wij onze ogen op Hem gericht te houden. Waar mensen verblind door angst hun ogen van God afwenden en mensen vertrouwen, is onze uitdaging "Waakt, het tijdstip nadert".

Jezus zei het zelf in Lucas 21, wanneer de wereld tekeer gaat, hef je ogen omhoog, je verlossing is nabij. Ik lees die woorden en ik word blij. Een bomgordel heeft niet het laatste woord. Binnenkort klinkt het geluid van de overwinning, als de ramshoorn klinkt, die de komst van Christus wederkeer aankondigt. Geluiden van bommen verstommen. Het geflist van een semi-automatisch wapen zal niets zijn tegen de glorie van Christus. De dreigbrieven zijn niets voor de schoonheid van Gods Woord. Jezus komt in macht en majesteit.

Zelfs terroristen zullen roepen, als Christus wederkeert, Openbaring 6:16;

"En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?"

Je kunt mij neerschieten, omdat ik in de ogen van een terrorist een 'ongelovige' ben. Je kunt mijn vrijheid afnemen om in het openbaar de Naam van Christus groot te maken. Je kunt angst aanwakkeren in de harten van tienduizenden. Maar Christus komt weer. Hij maakt een einde aan ziekt, zorg en strijd.

Onze uitdaging is niet hoe wakker ik angst aan. Onze uitdaging is.. "Waakt, het tijstip nadert, dat God Zijn volk vergadert". Hij die liefde is, komt. Hij die liefde is komt terug om zonde en alle oorlog en terreur weg te nemen. Jezus komt om Zijn volk te vergaderen. Immer zoals de schrijver van Kronieken verklaart: "Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen." 2 Kronieken 7:14

God gaat ons hart vernieuwen. God hoort ons vanuit de hemel. Jezus vergeeft onze zonden. En spoedig ja heel spoedig wandelen wij over nieuwe hemel en een nieuwe aard. Op het tijdstip dat God Zijn Volk heeft vergaderd. Laten wij bidden en zorgen voor onze naasten, zodat zij ook mogen genieten van de liefde die alleen onze Heiland biedt.

Nu kan ik weer de TV aanzetten, wettende dat de ellende die ik zie.. spoedig tot een eind zal komen. Kom Heer Jezus Kom!


AMEN


Riley Jack

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen