5 adviezen hoe te handelen als kerk en maatchappij

5 adviezen hoe te handelen als kerk en maatchappij handelen tegen het Woord van God
Gepubliceerd door Riley Jack · 28 juni 2015 om 22:36


Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 2 Tim 4:5 (HSV)

De wereld draait door... Nee ik heb het niet over Mathijs van Nieuwkerk. Ik heb het over de wereld waarin wij leven. Sommige geloven raken compleet in paniek omdat het geloof wat ze oprecht belijden - overeenkomstig het Woord van God - steeds minder weerklank vindt in maatschappij, op het werk, in de kerk en zelfs in menigeen huishouden.

Ik zie gelovige mensen bijna hartverzakkingen krijgen, omdat alle fundamenten om hun heen worden weggeslagen. Op het internet lees ik reacties als, "Mensen moeten toch beter weten", "Lezen ze hun Bijbel niet", "mijn mooie kerk gaat verloren." Mensen zijn oprecht bezorgd over de wereld en hoe de wereld het Woord van God beleeft. Christen zijn in deze tijd is steeds moeilijker. Nederland raakt hand over hand seculier (ontkerkelijk). Vaststaande waarheden uit de Bijbel worden in twijfel getrokken. Definities worden opgerekt en kaders opnieuw gedefinieerd.

Het lijkt wel dat er voor de gelovige, oprechte Christen steeds minder plek is om te kunnen getuigen van je geloof. Soms kijken mensen naar je alsof je een halve terrorist ben... bijna een ISIS-ganger... je leest het op diverse sites en blogs. "Ze hebben een ouderwets geloof, begraaf die religieuzen maar in de woestijn." Je hoort het overal. Eerlijk gezegd als je bereid bent om je Bijbelse overtuiging naast je neer te leggen, dan krijg je van diverse mensen zelfs de handen op elkaar... alsof je eindelijk de Verlichting hebt omarmd. Veel Christenen maken zich druk als kerken, kerkleiders openlijk hun geloof in een Opperwezen... (Voor de gelovige God!) in twijfel trekken. Boeken zoals Ds. Kuitert die schrijft vullen de schappen in menigeen Boekhandel. Ze worden zelfs prominenter neergezet dan de Bijbel.

Maar wat doe je als volgeling van Christus... als je merkt dat de samenleving begint te dicteren hoe je moet handelen, wandelen om nog sociaal relevant te blijven. Ik zie heel veel van mijn vrienden kiezen voor de brede weg, "If you can't beat them... join them". Sommige mensen dreigen zelfs hun geloof kwijt te raken omdat ze niet snappen dat God hun gebeden tegen de toenemende werelds denken in maatschappij en kerk niet verhoort.

Hoe moet je reageren als mensen cultuur belangrijker achten dan de Bijbel. Enkele simpele aandachtspunten

1. Maak je niet druk en wordt niet woedend, maar ga in gebed!
In plaats gebruik te maken van je negatieve emoties, wees oprecht verdrietig voor de wereld om je heen. Bidt dat God ze mag bereiken en dat jij begrijpt dat een wereld in zonde, steeds minder oog heeft voor de waarheid in Christus. Toen Jezus Jeruzalem binnenreed weende hij over haar en de inwoners omdat hij wist, dat degene die Hosanna, Hosanna in de hoge riepen.. Uiteindelijk kruisig Hem zouden roepen, gemaand door de leiders in die tijd.

Daarnaast moeten wij ons beseffen dat als het volk liever afwijkt van Gods richtlijnen dan ze volgt.. God niet altijd ingrijpt (Romeinen 1)

2. Onthoud dat God, God is en nog steeds soeverein is. Hij sluimert noch slaapt.
Hoe gek de wereld ook mag worden. God heeft een uitkomst. Hij beloofde een eind aan alle ellende, het enige wat wij dienen te doen is trouw blijven aan Zijn Woord. Hou psalm 121 dicht bij je hart als er je weer eens wat raar hoort of ziet.

3. Verkondig in liefde en met een zachtmoedig hart, de door het Woord van God genoemde gevolgen van het afkeren van Zijn liefdevolle geboden.
Degene die 'er op los' leven, zijn vol blijdschap over de door hun gekozen richting en prijzen de veranderingen die men teweeg brengt in kerk en maatschappij. Ze kunnen juichen en dankbaar zijn omdat ze slechts een kant van de munt bezien. Namelijk de kant die recht doet aan hun levensstijl. Gelovigen hebben de taak om ook de andere kant van de munt te laten zien. Niet om anderen te veroordelen, maar om ze te waarschuwen over de gevolgen van het gaan op de rede weg. Je kunt alleen een goede keuze maken als je beide keuzes kent. Mensen zijn vrij om te kiezen... geven wij hun het Woord van God mee als een alternatieve oplossing voor de destructieve weg die velen dreigen op te gaan?

4. Vergeet je roeping niet: We moeten aan iedereen in deze maatschappij het 'eeuwig' evangelie vertellen.
We hebben een taak. Jezus is met ons tot aan de voleinding der wereld. Het is een opdracht, gelegen of ongelegen. Doe het werk van een evangelist en vervul je dienst, onder de leiding van Gods Geest. Er is juist in deze tijd geen tijd voor uitsel... Het is nu de taak om te knielen, het is nu de tijd om de maatschappij in te gaan en te zeggen, "JEZUS LEEFT, OOK VOOR JOU"

5. Blijf kalm en vervul je taak persoonlijk en in gemeente Gods.
Wij kennen de profetie. Vlak voor de komst van Christus wordt de wereld niet beter... maar keert de wereld eerder naar het slechte. Als wij in paniek raken, naar wie keren de mensen in de wereld? Naar mensen die schijnbaar ook paniekerig vedrag vertonen. Denk het niet

Het is onze taak om Galaten 5 nogmaals na te lezen. Als wij ons openstellen voor de leiding van Gods Geest. Als wij openstaan voor Gods leiding, Zijn Woord, van Genesis tot Openbaring en alles wat er tussen in staat. Als wij vertrouwen hebben in Gods leiding... dan zijn er dingen mogelijk. Alleen dan zal de wereld opkijken naar die eigenaardige groep gelovigen... Die groep die ondanks alle geweld en de hedendaagse cultuur, staat voor de enige cultuur die er toe doet... de rechtvaardigheid , genade en bovenal de liefde die wij verkrijgen van Christus.

Riley Jack
Vz. The Advent Gospel Promotions

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen