Wie wil er niet een miljonair zijn

Als je deze vraag goed beantwoord, dan kunt u een miljoen willen. Dat is de laatste game-show rage die de Amerikaanse televisie kijker bezighoudt.

Vandaag, echter, zult u leren over de vragen die u kunt beantwoorden, waarmee, u velen malen meer kunt winnen? Wat zal uw finale antwoord zijn?

Het wordt ook wel de show genoemd die ABC-Network van de ondergang redde. Voordat AWho Wants To Be a Millionaire@ (Lotto weekendmiljoniars) van start ging, ging het heel slecht met de kijkcijfers van dit station, voor meer dan 5 jaar. Nadat het programma van start ging, schoten de kijkcijfers door het plafond.

Net als met zegt, er is niets zo succesvol als succes. En vlak na haar debuut, werd AMllionaire@, 3 avonden per week uitgezonden.

Iedereen, zo leek het, werd bevangen door die vragen, die 16 mutlipe choice vragen, waarbij een voor een, de deelnemers proberen een miljoen dollar te verdienen.

Wanneer de gastheer, Regis Philbin, vroeg, AWas dat u laatste antwoord?@hielden gezien overal in Ameriak haar adem in.

AWho Wants To Be a Millionaire@werd een entertainment fenomeen. Het zorgde voor tal van soortgelijke shows, Inclusief NBC=s A21"en FOX=s AGreed.@

Waarom hebben shows als deze zo grote vlucht genomen? Omdat ze iets te weeg brengen in het leven van ieder mens.

AWho wants tobe a Milloire?@ Blijkbaar, bijna iedereen. Die vraag overlaad onze gedachten met tal van fantasieën. Wat zouden wij doen als wij werkelijk een miljoen zouden winnen? Wat kunnen wij doen met al dat Geld?

Wij kunnen niet helpen, dat wij dromen of het grijpen van de grote prijs, en die dromen werden aangewerkt dor de jaren van de Internet hype, enkele jaren gelden.

Miljonairs werden gecreëerd, wat net leek, door een simpele muisclick.

Het fenomeen van miljonairs heeft duidelijk onze attentie geraakt. Maar het dwingt ons ook om te kijken naar onze eigen waarden. Het is eigenlijk, geloof ik, een oproep om wakker te worden en na te denken wat werkelijk belangrijk is.

Vandaag, wil ik praten met u, over uw dromen, je diepste verlangens - en hoe veel u bereid bent om ervoor te betalen. In feite ik biedt een aandeel is een apart bedrijf. Ik wil u laten zien dat je drie extreem waardevolle obligaties kan ontvangen, obligaties, waardepapieren, dat je niet kunt vinden op de aandelenmarkt.Om deze te kunnen verkrijgen, moet je paar basis vragen op de goed wijze beantwoorden. Ze zijn eigenlijk vragen die je hart grondig aanraken. Maar deze vragen kunnen je leiden om meer te worden dan een miljonair.

Laten wij kijken naar het eerste waardepapier. Hoeveel bent u bereid te betalen om het verkrijgen, op dit moment. De prijs van - vergeving? Denk eens aan hoeveel dat waard kan zijn voor u.

Ik ben niet simpelweg aan het praten over vergeving en de acceptatie daarvan, van bijvoorbeeld een vriend of een maatschappelijk werken - aardige mensen die zeggen dat er helemaal niets mis is. Ik spreek over he volgende; elke zonde die je ooit begaan hebt. Verdwenen, nergens meer genoteerd, alsof het nooit gebeurd was.

Hoeveel zou je daarvoor willen betalen, op dit moment?

We hebben allemaal geaccumuleerde spijt en pijn van zaken die ons achtervolgen, zaken die wij niet kunnen uitwissen. We hebben allemaal - in zekere zin - de last van schuldgevoel tot een zekere hoogte..

Wat zou er gebeuren als je voldoende vergeving kreeg omdat alles weg te wissen? Wat zou er kunnen gebeuren als je diep genoeg zou kunnen gaan om alle pijn en spijt te kunnen bedenken?

Hoeveel zou die prijs waard zijn?

Zou u er duizenden voor over hebben? Misschien vijfduizend?

Ik ben ervan overtuigd, dat als u het geld ervoor had, u gewillig ben om veel, veel meer voor over hebben. Tienduizend, twintigduizend, vijftigduizend.

Ik ben er zeker van dat u gewillig voor ben om er veel voor te betalen. Misschien wel alles wat u bezit. Maar, zoals vele zeggen, de reden dat het niet goedkoop is, is omdat je er niet zo makkelijk aan kan komen. Je kunt vergeving niet zou maar uit de lucht halen. Je kunt niet gewoon een schakelaar pakken en dat het over je heen komt. En misschien, kunt u zelfs denken dat het niet eerlijk is om te suggereren dat je nu vergeving kunt krijgen.

Maar deze grote prijs is beschikbaar voor iedereen. U mag misschien denken dat het onmogelijk is. Ik heb zolang schuldig gevoeld. Ik voelde mij zo veroordeeld, zo aangevallen, so onrein, hoe kan iemand mij nu ooit vergeving aanbieden?

Ik heb goed nieuws voor u. Misschien hoef je je niet langer schuldig meer te voelen. Je hoeft niet langer gemarteld te worden door de pijn van een geweten met bezwaren. Je hoeft je niet zo onrein te voelen. Vergeving is bereikbaar, voor jou, op dit moment.

Vergeving mijn vrienden, Is een heel waardevolle goed. En het is niet goedkoop. Iedereen die vergeving uit zichzelf probeerde te maken, iedereen die probeerde om op eigen kracht respijt te krijgen of eigen fouten probeerde goed te maken, weet dat het niet goedkoop is.

Vergeving is eigenlijk heel duur, dus hoe krijgen wij het?

Laat mij u een verhaal vertellen, Laat mij aan u vertellen wat er eigenlijk gebeurde in een kleine Galilieese stad, volgens verschillende ooggetuigen Een man genaamd Lucas verteld het verhaal. Hij verteld het in het vijfde hoofdstuk van zijn evangelie.

Jezus was aan het lesgeven en preken in iemands huis op een dag, en een menigte was aanwezig in het huis. Mensen konden nauwelijks bewegen. Op een bepaald moment werd het plafond bewogen. Vier mannen waren bezig sommige dekplaten aan het weghalen en waren bezig om hun verlamde vriend binnen te laten met touwen vast aan een bed. Dit zorgde natuurlijk voor veel commotie.

Maar Jezus liep rustig naar deze zieke persoon toe en zie, AMeneer, uw zonden zijn vergeven.

Sommige schriftgeleerden en Farizeeën waren ernstig beledigd. Dit leek voor hun net laster. Wie had het recht, dan God om zonde te vergeten?

Luister wat er daarna gebeurde, beschreven in Lucas, het vijfde hoofdstuk, de verzen 22 tot 23, het is werkelijk een wonderbaarlijk verhaal.

ADoch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overlegt gij in uw harten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zeide Hij tot de verlamde. Tot u zeg Ik, sta op., neem uw bed op en ga naar uw huis.

Iedereen keek naar deze hulpeloze man op dat bed. En ineens, stond hij op zijn voeten, zijn verlamming was verdwenen. Hij rolde op, waar hij op lag en liep het huis uit, langs de stomverbaasde menigte.

Jezus maakte hier Zijn punt duidelijk. En wat voor een uitgangspunt was dat! Woorden zijn goedkoop, iedereen kan zeggen, AIk vergeef jou.

Maar om feitelijk vergeving te ontvangen, om zonde en schuld te doen verdwijnen? Dat is totaal iets anders. En dat was precies was Jezus demonstreerde dat Hij dat kon doen. De minder zichtbare wonder van vergeving was in geen enkele manier een minder wonder, dan de meer zichtbare van een verlamde man weer laten lopen.

Vrienden, de Farizeeën hadden gelijk. Alleen God kan waarlijk vergeven. Jezus kwam en wandelde en leefde onder ons omdat vergeving niet goedkoop is. We kunnen het niet op ons zelf opbrengen. Allen Hij kan het schenken. Alleen de Man die voorbestemd was om te sterven aan het kruis kan ons volledig een pardon schenken van onze zonden.

Paulus zegt duidelijk in de brief aan de inwoners van Efeze, hoofdstuk een, verzen zeven en acht. De Apostel Paulus, maakt ook duidelijk, dit feit van vergeving wanneer hij zei:
AEn in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsinzonderheid voor onze geloofsgenoten.Paulus schrijft het weer aan de inwoners van Kolossenzen. In Kolossenzen, hoofstuk 2, vers 13 en 14, zegt de apostel Paulus: AOok u heeft Hij, hoewel gij dood waart dor uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons alle onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, En dat heeft Hij weggedaan, door het aan het kruis te nagelen.

Nu, die tekst mag misschien een beetje complex klinken. Maar het gaat dus om een bewijsstuk. U en ik waren in schuld. Tegen de wet, die wij gebroken hadden. Daarom hadden wij schuld. Wij hadden vergeving nodig. We moesten vergeven worden en wij konden het niet betalen. We braken de morele weten van God. We moetsten het afbetalen met ons leven.

Wanner Jezus stierf aan het kruis, wanneer Hij daar genageld werd, werd ook onze schuld aan het kruis genageld. Dus we hoeve nier meer schuldig te voelen of te zijn. De schuld werd betaald, we kunnen nu vergeven worden. Onze schulden waren gekruisigd aan het kruis. We hoefden niet meer deze leegheid van binnen te hebben. Hij gaf ons vrede. Onze schuld werd genageld aan het kruis. We hoeven niet meer te betalen met eeuwig leven, met ons leven en in het graf gaan en daar nooit meer uit te verrijzen.

Christus betaald de schuld voor u en mij als een obligate, een schuldbekentenis, die genageld werd aan het kruis en gaf het aan ons, op dat kruis, in Zijn dood, eeuwig leven.

Jezus geeft ons ware vergeving.

Jezus is de Enige die ons die waardevol, onbetaalbare goed kan geven, de gave der vergeving.

Nu laten wij naar een ander punt kijken, waar u heel veel geld voor zou willen betalen. Vrede in uw gedachten. Wat zou ervoor geven als een tot rust kwam in uw leven en met uw gedachten, op dit moment? Rust, Vrede zijn kleine woorden. Maar het reikt veel verder dan wij denken, het gaat om onze harten.

Wat doen wij als wij ware rust en vrede ervaren? Dan ben je content, tevreden. Je bent stabiel, je hebt het wonderbaarlijke gevoel dat jij goed staat in de wereld, goed met God, en goed met jezelf.

Mensen investeren in tal van zaken om een goed rendement te behalen. Mensen spenderen miljoenen aan jachten en zeilen rond de wereld. Ze inversteren in exotische vakanties overal op deze planeet.

Maar weet u wat ze eigenlijk allemaal naar zoek zijn, voor vele van hun? Vrede. Vrede in hun harten. Mensen offeren zeer veel, om bijvoorbeeld hun eigen droomhuis te kunnen maken. En wat ze eigenlijk alleen maar willen is een plaats van vrede. Mensen gaven grote bedragen met geld aan goeroe=s en workshopleiders en wat ze eigenlijk willen vinden is een manier om rus ten vrede te ervaren.

Vrede is zo iets ongrijpbaars, iets wat door onze handen kan glippen net als korrels van zand. Vrede is net als een schaduw dat weg danst. Het is als een verbeelding waar velen naar toe aan het rijden zijn. Ze investeren in auto=s en huizen en ze investeren een leven van genot en wilde exotische vakanties, om enkel en alleen rust en vrede te kunnen vinden.

Maar die vrede kan slechts en alleen gevonden worden in een plaats.

Hoe veel bent u bereid om te betalen voor innerlijke rust en vrede?

Als je ware vrede en rust kon ervaren, hoeveel zou het waard zijn? Duizenden, miljoenen?

Weet u. Dezelfde wonderbaarlijke individu die bewees dat Hij ons vergeving kan brengen, bewijst ook, dat Hij ons rust en vrede kan geven.

Luister wat Jezus zei tegen Zijn dicipelen in Johannes het 14de hoofdstuk en vers 27. Van alle beloften in de bijbel, is dit een van mijn favorieten: AVrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik Hem u, Uw hart worde niet ontroerd niet versaagd.@

Christus belooft dat Hij ons een vrede kan geven die vele maar diepe, velen malen langer duur, dan elk ander zaak of goed in deze wereld. En Zijn volgelingen vertellen ons keer op keer dat Zijn belofte uitkomt.

De apostelen konden niet stoppen met getuigen, wat zei noemden. AHet woord, dat Hij heeft doen brengen (...) om vrede te verkondigen door Jezus Christus.A Dat lezen wij in Handelingen 10 vers 36

En Pualus spreekt over vredeA@Die alle verstand te boven gaat.@ (Filippenzen 4:7)

En hij zegt verder dat deze hemelse rust, in harte inwoning kan maken (Kolossenzen 3:15)

De vrede van Christus is zeker iets bijzonder.

Christus kan menselijke wezens waarlijk vrede brengen. Dat is een ander waardevol goed.

Maar laat mij nog een ding vertellen dat Christus aan ons kan geven. Het iets dat ons verstand versteld doet staan. Dit is wat Jezus tegen een vrouw zei, toen Hij op een dag water putte uit een waterput. Beschreven in Johannes, hoofdstuk vier en vers 14. Jezus vertelde het op de volgende manier toen Hij zei:@Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwig leven.@

Jezus kan ons eeuwig leven geven. Dat is Zijn zekerheid. Dat is een zaak dat hij claimt dat hij heeft. Verder op in het evangelie van Johannes, zei Jezus als Goede Herder, deze belofte aan Zijn volgelingen, Zijn schapen. Beschreven in Johannes, hoofdstuk 10 en in vers 28: AEn Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Nooit verloren gaan!

Wat is dat waard? Om voor altijd en eeuwig te leven? Om de laatste vijand te verslaan, de dood eens en voor altijd? Hoeveel zou u daarvoor willen betalen? Om de zekerheid te hebben van oneindig veel geluk met God in de hemel - je zou alles betalen, natuurlijk. Je zou je huis verkopen. Je geeft al je spaargeld weg.

Als je een miljonair zou zijn - zou je alles geven. Als jee miljardair zou zijn - je zou alles geven.

Welke prijs kan je zetten op het eeuwig leven?

En toch, zegt Jezus Christus zelf, tegen ons: Ik heb een goed hier in mijn handen en ik kan het aan jou geven.

Jezus heeft een plaats op de markt van vergeving. Jezus Christus heeft een plek in de Avrede en rust in gedachten@markt. Jezus Christus heeft een plaats op de markt van het eeuwig leven.

Denk eens hoeveel dit alles waard zou zijn?

En toch geeft onze gewillige Verlosser al deze zaken in onze handen. Hij schenkt ze als een geschenk en ze kunnen de onze worden.

Hoe ontvangen wij ze dan? Hou kunnen wij vergeving, vrede in ons hart en eeuwig leven ontvangen van Christus.?

Ik laat u nu een serie van vragen zien, welke ik hoop, het zeer duidelijk maken hoe wij ze kunnen ontvangen. Het is heel praktisch voor ons. Je moet deze vragen eerlijke beantwoorden, ant ze hebben antwoorden die kunnen leide naar eeuwig leven. Ik heb ze multiple-chocie gemaakt om je te helpen denken aan de onderwerpen. Er mag misschien meet dan een antwoord zij, maar welke is de beste.

Gewoon, als een menselijk wezen ben ik -
a. Net zo goed als ieder ander
b. Een gevolg van mijn omgeving
c. Beter dan de rest
d. Afgescheiden van God.

Welke zou u kiezen?

Wat is de tweede vraag. Wie is Jezus Christus voor jou?
a. Een goed mens
b. Een leraar in moraal
c. Redder en Verlosser
d. Een mythisch figuur.

Welk antwoord laat duidelijk zien hoe jij tegen Christus aankijkt?

Nu de derde vraag. Wat betekent en deed de kruisdood van Christus voor jou, in het leven van alledag.
a. Het helpt mij een beter leven leren leven
b. Het verzoent mij met God
c. Het helpt mij om moeilijke perioden te overbruggen
d. Het geeft mij inspiratie.

Wat is jou persoonlijk antwoord? Hoe kijk jij aan tegen het kruis?

Dat zijn ze dan, de drie vragen. Relatief simpele vragen. Maar ze leiden recht naar eeuwig leven. Laten wij bij deze drie vragen eens stil staan.

Wat ten eerste moeten begrijpen is, om vergeving, rust en eeuwig leven te ontvangen, is waarom wij ze nodig hebben. We hebben geen vergeving nodig omdat wij niet zo goed zijn als ons buren, als onze oudere. We hebben vergeving nodig omdat we niet voldoen aan Gods standaard.

AMaar uw ongerechtigheden zij het, die scheiding brengen tussen u en uw God, , zo zegt de profeet Jesaja (Jesaja 59:2)

Dat is in principe ons probleem. We zijn afgesneden van een heilige, rechtvaardige God. We hebben Hem in ons leven, op diverse manieren buitengesloten. Dat is de reden dat wij geen vrede en rust ervaren. En dat is waarom we gedoemd zijn te sterven, voor eeuwig, Want de loon van zonde is de dood.

Ons probleem als menselijke wezens is dat wij afgesneden zijn van God.

Dus laten wij kijken naar de oplossing, Jezus Christus. Hoe kunnen wij een relatie met Hem aangaan?

Het is een feti dat Hij een goed mens was, en Hij was een goede Leraar, En Jezus kun je een mythisch figuur noemen in de betekenis van dat Hij veel meer was dan het gewone leven. Maar Hij was ook een echte persoon in de aardse geschiedenis. En boven alles, kwam Hij naar deze planeet en wandelde in het midden van ons, zodat hij onze Verlosser en Heer kan worden.

Om vergeving te ontvangen, om ware vrede te ervaren, om eeuwig leven te verkrijgen, moeten wij ons geloof in Jezus Christus als Verlosser en Heer stellen. Dat is belangrijk dat wij erkennen wie Hij is.

Romeinen 3 vers 26 verteld ons wat God het volgende wil zijn, namelijk:

A...Ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

Vergeven, gerechtvaardigd, geaccepteerd - al deze di--ngen zullen komen wanneer wij vertrouwen in Christus onze Heiland.

Laten wij nu kijken naar de derde vraag. Wat betekent Jezus kruisdood voor jou persoonlijk?

Het is natuurlijk waar dat het offer van Jezus zeer inspirationeel was.; het maakt ons betere mensen, oprechte mensen. Het helpt ons zelfs om lijden te kunnen doorstaan en meer vreugdevol te leven. Maar het primaire doel van Christus dood is ons te verzoenen met God.

Aan het kruis, betaalde Jezus de prijs voor ons zondig leven. Hij absorbeerde de dodelijke gevolgen van zonde in Zijn eigen lichaam. Hij heeft Zijn perfecte leven opzij gezet als een substitutie voor ons imperfecte leven. Hij legde Zijn kracht neer om onze zwakheden te bedekken. En zo kunnen wij geaccepteerd worden voor een heilig God IN Christus Jezus, IN de geliefde Zoon.Dus, wij moeten Christus accepteren, want dit offer is voor ons goed volbracht. Wij dien er ja tegen te zeggen. Zo zegt Johannes in het evangelie naar johannes 1:12 Een van meest doordringende, krachtige teksten in geheel de bijbel: ADoch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven.@

Vergeving is een geschenk, Vrede is een geschenk, eeuwig leven is een geschenk, Maar als je deze geschenken wil ontvangen, dan dien je je hart daarvoor open te stellen en om je hart open stellen om ze te ontvangen. En je ontvang ze door Christus te accepteren. Als je het offer accepteert dat voor jou is gedaan.

Dit is hoe je de onbetaalbare zaken kunt verkrijgen die Jezus ons biedt. Het helpt ons niet om meer geld op de bankrekening te brengen. Het help ons niet om een miljonair te zijn. Je kunt niet genoeg betalen voor het geen de verlosser van deze wereld heeft geschapen - met Zijn eigen bloed.

Maar je kunt neerknielen voor de Heer, je kun je hoofd buigen, je hart openen en naar Hem toe reiken in geloof. Je kunt al deze dingen doen en al de rijkdom ontvangen die komen van Zijn door nagels doorboorde handen.

Wil jij een stap nemen naar Christus op dit moment? Wilt u meer voelen dan een miljonair op dit moment? Vrienden, het is tijd, op dit moment, om alles op te durven geven. Het is tijd om uit je comfort-zone te komen. Het is tijd om je handen op je hart te leggen. Vergeving is waard, vind u dat ook? Rust in uw gedachten is het waard. Eeuwig leven is het waard.

Op dit moment, spoor ik u aan om het volgende te doen:

Beken. Geef eerlijke je fouten en tekortkomingen - Ik en een zondig menselijke wezen, afgescheiden van God.

Geloof - Leg je vertrouwen in Jezus Christus als Verlosser

Ontvang - Accepteer het offer dat Jezus voor jou maakte.

Je kunt dat doen om dit moment als wij bidden tot de Vader. Je kunt dit alles hebben in Jezus Christus.

Wilt u dit nu ontvangen? Open uw hart en accepteer Christus vandaag

AMENAuteur: Mark A. Finley

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen