Helende geesten en helende harten

Ik zal Mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven” Jeremia 31:33


Een verbazingwekkend feit:
M
alala Yousufzai, een 15 jarig Pakistaans meisje met een groot hart, won internationaal aanzien voor het zich vrijmoedig uitspreken ten gunste van onderwijs voor meisjes in een land waar dat nog verboden is. Op 9 oktober 2012 overviel een Taliban strijder haar schoolbus en schoot Malala in het hoofd en de nek. Ze was zwaar gewond en er was weinig hoop voor haar. In kritieke toestand werd ze naar Engeland gevlogen voor medische behandeling terwijl kinderen over de gehele wereld baden oom een wonder zodat haar hoofd genezen zou. Drie maanden later loopt ze weer, spreekt, leest, lacht en toont geen teken van hersenschade! God verricht nog steeds wonderen om hoofden en harten te helen.

Beste mensen.
Levend in een tijd met wijdverspreid cynisme, vergeten wij soms dat God nog steeds gebeden verhoort en als van ouds wonderen verricht. En het grootste wonder van alle wonderen is een omvorming van het hart en een hernieuwde geest.
Ja, hoe onmogelijk het ook mag lijken, door de kracht van de Heilige Geest kan de meest zondige en hopeloze een verandering van het hart ervaren en zich wenden tot God. Waarom? Omdat God wil dat mensen overal Hem leren kennen!

…........mensen als Nita
Geboren in 1953 gedurende een tuberculose epidemie in Sitka, Alaska. Ze wilde altijd graag aansluiting hebben bij anderen, maar als Tlingit Indiaan voelde zij zich buitengesloten. Haar moeder was een alcoholiste en zo groeide zij op met verwaarlozing, kindermisbruik en schoolverzuim waardoor ze pas kon lezen toen ze in de twintig was. Ze ondervond het ruige leven van drugs, immoraliteit en relaties met misbruik, maar ze bleef oprecht zoeken naar de zin van alles. Ze begon verschillende kerken te bezoeken maar ze voelde zich een te grote zondaar die met haar gebeden geen gehoor zou vinden bij God. Terwijl ze leefde in de bergen van Noord Californië runde zij een marihuana kwekerij met haar vriend tot ze tenslotte aan het eind van haar latijn kwam.

Toen gebeurde er iets opmerkelijks..........

Het keerpunt
Op 3 maart 2010, werd Nika zwaar depressief wakker. “Ik was moe van het misbruiken en van het leven in de wereld van de drugs. Ik sprak de gehele dag met God en huilde constant”. Nita voelde dat God tot haar sprak en haar vertelde alles mee te nemen en weg te gaan. Later op dezelfde dag, terwijl ze in het postkantoor stond, keek ze naar de vloer en zag daar een brochure van AMAZING FACTS liggen. Het was de aankondiging van een bijeenkomst gehouden door een locale evangelist met een happy gezicht – Tyler Long. Nita wist dat zij dat geluk ook graag wilde. Elke avond ging zij naar de bijeenkomsten en zij voelde de woorden van Tyler Long als medicijnen voor haar ziel. Haar geest en haar hart werden geheeld door God

Van een marihuana kwekerij naar het zaaien van het evangeliezaad.

Zes weken later werd ze gedoopt en leidt nu anderen tot Christus en voelt zij zich thuis.
Auteur:
Doug Batchelor.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen