Cum laude slagen... en toch zakken!

Heeft u weleens een 1 gehad op school? Toen ik nog op school zat, kreeg ik er een, omdat ik meer wilde spelen dan studeren. Dus aan het einde van een acht-weekse termijn, kreeg ik uiteindelijk een 1 voor biologie. Mij ouders waren furieus en beloofde mij zekere straf als ik niet dat cijfer naar een 6 gemiddelde bracht.

Mij moeder zat naast mij en liet mij dat schoolboek uit mijn hoofd leren. Het leek onmogelijk, maar toen ik eenmaal begon, kwam ik erachter dat ik het kon. En als een gevolg van haalde ik mijn certificaat met een 6 voor het semester, ook tot zeer veel genoegen voor mijn ouders.

Laat mij u een andere vraag stellen: Heeft u ooit wel eens negens en hoger achter elkaar gehaald? Ik kende een meisje die nooit lager cijfer kreeg dan een negen. Heel goed vind u niet? Echter, weet u, u kunt eigenlijk zakken. Matteus 5:20 vertelt ons dat wij dat kunnen. Luister naar wat het zegt: AWant ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is , meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.@
Deze tekst laat ons een sobere gedachte zien: Menselijke goedheid is niet goed genoeg voor God.

Wie waren die Farizeeën? Het woord zelf betekent separatist. De Farizeeën waren een groep van mannen die zich hadden afgescheiden van de andere Joden en maakte een code van gehoorzaamheid dat nog zwaarder was dan de wet zelf.

Hun regels en verordeningen gingen veel verder dan wat er werd geschreven in het Oude Testamen. Als een voorbeeld in van Christus zijn gelijkenissen, sprak hij over een Farizeeër die twee keer per week vaste. Echter, de wet gaf een keer per maand aan. Dus ze werden de auteurs van hun regels en waren bekend voor hun heiligheid. Een gemiddeld persoon zou zeggen, AIk kan nooit volgen, in een miljoen jaar.@

Toch zei Christus dat wij veel beter kunnen doen dat wat de Farizeeën deden. Wauw! Hoe kunnen wij dan dat doen?
Wie waren nu de leraren van de wet, de schriftgeleerden? Deze messen waren expert ten aanzien van de torah en speelde een vitale rol in de educatie aan het volk. Omdat de meest geen meer Hebreeuws konden lezen, betekende dit dat mensen moesten vertrouwen op deze schriftgeleerden om ze de wet te leren en haar betekenis. Deze denktank van leraren werden deel van de Joodse traditie, welke de officiële joodse interpretatie van de Torah werd. De Joden zagen deze leraren van de wet of schriftgeleerden als opvolgers van de profeten uit het Oude Testamen. Deze schriftgeleerden en Farizeeën hadden bij elkaar opgeteld vele zaken dat God wilde en niet wilde dat de Joden zouden doen. Ze leerden dat de wet 238 dingen zijn die je kon doen en 365 dingen die je niet kon doen. Hun doel was om al deze richtlijnen na te leven.Er zijn zelfs mensen die dit overtroffen. In de Dode Zee rollen was een van de centrale personage, de Leraar van Rechtvaardigheid en als een gevolg an de ze leerstelling de Essene gemeenschap was zelf meer radicaler dan de Farizeeën

Toch richt Christus zijn meest bijtende kritiek tegen dit soort van mensen. In Lucas 16:15, zei Hij tot hen, AGij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God.@ In Lucas 11:39 zegt: AMaar de Here zeide tot hem: En gij dan, gij Farizeeën, de buitenzijde van de beker en de schotel reinigt gij, maar van binnen zijt gij vol roof en slechtheid.@

Ze praktiseerden wat sommige van ons als Hollywood heiligheid zouden typeerden. Kent u de film, de Omega Code? Het kostte 8 miljoen om te produceren en bracht bijna 11 miljoen dollar op in slechts twee maanden. Dit is niet om de karakters van de acteurs of de producers in een kwaad daglicht t spellen. Maar het blijft een feit dan terwijl op het scherm de acteurs hun spel deden, het script volgde. Mij punt is dat wanneer je doet wat de acteurs den op het scherm, dan volg je eerde Hollywood heiligheid, omdat je acteerde, een script volgend in plaats van de realiteit van het werkelijk doen.

Een ander voorbeeld zijn die Christelijke computer spelletjes waar sommige van houden te spelen. Bijvoorbeeld AWar in Heaven@is een spel waarbij je kunt kiezen tussen God dienende engelen of gevallen engelenen. ASaints of Virtue@is een spel waarbij je reist in het menselijk hart en vecht tegen de kwade verleidingen van de ziel. Dit mag misschien allemaal goed bedoeld zijn, maar het punt is namelijk dat het een spel is en niet het echte werk. Dit is Hollywood heiligheid.

Christus zegt dat u en ik aan maar rechtvaardigheid kunnen beërven, als God ons harten veranderd.

Een Christelijke auteur zegt het als volt: AJe kunt menselijke goedheid opstapelen, je kun het verbeteren, perfect maken en polijsten, maar het maak niet uit wat je doet, het zal altijd minder zijn dan Gods standaarden. ADaarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.=@

Dus wat is de remedie? Fillippenzen 3:8-9 zegt; AVoorzeker ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus welk uit God is op grond van het geloof.Dus God, geeft in een moment, iets wat nooit zouden kunnen ontvangen in een miljoen jaren. Wanneer dat gebeurd, veranderd alles.

Op een dag zag ik een statement, die illustreert hoe het hart door Christus verantwoord word. Het is een statement geschreven door iemand die een lastige medische situatie bevond. Het is krachtig statement is illustreert wat de gedachtegang van een Christen zou moeten zijn .AOp een bepaald moment, zal een dokter bepalen dat mijn hersenen gestopt is met werken, en dat met alle intentie en doel, mijn leven beëindigd zal zijn. Wanneer dat gebeurd, probeer dan niet mijn leven gaande te houden door gebruik te maken van een machine. En noem dit niet mijn sterfbed, maar noem het >het levensbed=. En laat mijn lichaam gebruikt worden om anderen te helpen om betere levens te leven. Geef mijn zicht aan iemand die nooit de zonsopgang heeftgezien, een gezicht van een kind of liefde in de ogen van een ander. Geef mijnhart aan een persoon wiens hart niets anders heeft veroorzaakt dan eindeloze dagen van pijn. Geef mijn bloed aan de tiener die uit het wrak is gestapt van zijn eigen auto, zodat hij mag leven om zijn eigen kleinkinderen te zien spelen. Geef mij nieten aan iemand die op een machine dient te leven van week tot weet. Neem mijn botten, ieder spier, ieder vezel en zenuw zodat een sprakeloze jongen mag uit juichen wanneer hij honkbal speelt of een doof meisje die het geluid van de regent hoort die tikt tegen haar raam.

Verbrand wat van mij is overgebleven en verspreid het as, met de wind, overal naar toe om de bloemen te helpen groeien, en als er iets begraven moet worden, laat het dan mijn fouten, mijn zwakheden, mij vooroordelen zijn tegen ander mensen. Geen mijn zonde aan de duivel, geef mij ziel aan God. En als, met enig toeval, mij wilt herinneren, doe het dan met een aardig woord of daad naar iemand die jouw nodig hebt. Als je alles hebt gedaan wat ik heb gevraagd, dan zal ik voor eeuwig leven.@

Is dat nu niet goed nieuws?


Auteur: Howard Flynn
 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen