Belofte om terug te keren

Een verbazingwekkend feit. Het was 1942 en de gevechten waren wreed. Overwonnen en gebombardeerd door de Japanners, waren generaal Douglas MacArthur en zijn troepen gedwongen zich terug te trekken uit Corregidor Eiland in de Baai van Manilla. Alvorens zij ontsnapten naar Australië, beloofde de generaal zijn mensen dat hij beslist met hulp zou terugkeren. Na meer dan twee jaar van hevige gevechten in dat gebied, vervulde MacArthur zijn belofte en keerde terug naar de Filipijnen om het land te bevrijden.

Twaalf jaar geleden, moest ik ook haastig de Filipijnen verlaten. Terwijl wij een evangelische profeten serie in Manilla hielden, ontvingen wij het verbijsterende bericht dat onze oudste zoon, Micah, was omgekomen tijdens een ongeluk. Zelfs nu, is het nog steeds onmogelijk voor mij om de hartverscheurende emoties te beschrijven van een rouwende ouder. Het werd een hele lange en verdrietige terugreis. Ons verdriet werd verergerd door het feit dat wij onze dierbare Filipijnse vrienden moesten verlaten terwijl wij midden in een succesvolle evangelisatie campagne zaten. De Here bleef deze campagne zegenen, maar door onze vele tranen heen, beloofden wij onze broeders en zusters in Christus dat wij eens zouden terugkeren om het evangelie weer met hen te delen.

Die dag kwam!

De profetie in Openbaring”.
Heeft u ooit een belofte gedaan aan een dierbare en uw hart bleef bezwaard tot u het kon inlossen?
Als dat zo is, ervaart u wellicht enigszins wat Jezus voelt sinds Hij beloofde, “ en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt. Waar Ik ben.” (Johannes 14:3) Wij kunnen er zeker van zijn dat het hart van Jezus brandt om deze glorierijke belofte spoedig te vervullen. Hij is het niet vergeten.

En dus was ik erg opgewonden om terug te keren naar de Filipijnen na 12 lange jaren om onze nieuwe AFCOE studenten te bemoedigen en daar het Woord van God te delen via de nieuwe serie over de profetie getiteld “Openbaringen in de Profetie”. Deze serie wil verloren zielen redden van geestelijke verwarring en de wederkomst van onze Here bespoedigen. Bedenk dat Jezus beloofde weder te keren alleen als het evangelie is verkondigd in de gehele wereld (Mattheus 24:14). Wij hebben dus een gezamenlijk werk te doen met Jezus (2 Petrus 3:12).

Meer dan 80% van de Filipijnen zijn Rooms Katholiek. Mijn ervaring is dat deze toegewijde mensen open staan voor het evangelie. De laatste keer toen Amazing Facts daar was, zegende de Heilige Geest dit werk middels 10.000 dopelingen! Maar het werk daar is nog verre van voltooid! Van de circa 112 miljoen Filipijnen zijn 10% Protestant en heeft slechts een fractie van hen kennis van de Drie Engelen Boodschap.

Jezus formuleerde het treffend: “De oogst is wel groot, maar de werkers zijn er weinig”. (Lukas 10:2). Ik verzeker u dat dit speciaal in de Filipijnen het geval is. Wij kunnen helpen dit te veranderen. Bidt tot de Here van de oogst om werkers te zenden voor Zijn oogst.
Er zijn duizenden eilanden binnen de Filipijnen. Hoe kunnen wij ze bereiken? Wij hebben een AFCOE school opgericht (Amazing Facts College Of Evangelism) om velen te onderwijzen in de Bijbelse waarheid. De studenten gaan door geheel de Filipijnen om het evangelie te verkondigen. In 2012 werden 60 studenten getraind en dat leidde weer tot honderden die werden gedoopt naar aanleiding van de lessen. ( www.afcoe.org )

Op 17 maart 2013 mocht ik weer naar Manilla vertrekken. Het werd een emotioneel weerzien. Mijn belofte mocht ik inlossen en God zegende alle bijeenkomsten. Dit werk kunnen wij samen met u doen. U kunt een partner van mij worden waarbij God uw hulp rijkelijk zal zegenen voor uw hulp. Toen Petrus zijn boot aanbood aan Jezus als plaats om te spreken, vulde Jezus zijn boot met vis! Als u mij helpt zal God u eveneens belonen. Ik zoek mensen met een zendingshart die Amazing Facts willen ondersteunen.

Jezus waarschuwde ons liefdevol dat als wij de invloed van “het zout der aarde” verliezen, wij nergens voor deugen dan om weggeworpen te worden (Mattheus 5:13). Het is belangrijk om te begrijpen wat Jezus hier mee bedoelde.

Help ons met volharding de race te lopen, die vóór ons ligt (Hebreeën 12:1).

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen