Brief van Riley aan de kerk van de Filipijnen: bid

Brief van Riley aan de kerk van de Filipijnen: bidt voor de minste onder u!
19 augustus 2012 om 13:01
Lieve broeders en zusters van de Filipijnen,

In groet jullie in de dierbare naam van onze herder, onze vriend en zaligmaker Jezus Christus. Ik ben dankbaar dat ik met een van uw geloofsgenoten in contact ben gekomen. Via het elektronisch medium van Facebook vertelde ze mij van haar strijd in haar geloofsleven.

Het is mooi om te zien dat broeders en zusters door middel van het internet elkander kunnen bemoedigen en de Heer heeft het mogelijk gemaakt dat ik één van uw werksters in Christus kon bemoedigen. Helaas stierf haar man enige jaren geleden. Deze man was een harde werker voor Christus. Samen met zijn vrouw ging hij deur aan deur en verkocht bijbels en boeken van Zr. White langs de deuren. Hij verkondige samen met zijn vrouw de grote liefde van Christus.

Mijn vrouw (Elma) en ik gaan dan niet langs de deuren om boeken te verkopen, maar ook wij stellen leven gewillig ten dienste van onze Heer en Heiland en de medemens. Het is voor ons wel eens moelijk om op 2 verschillende plaatsten ze zijn, op het zelfde moment. Terwijl mijn vrouw actief is in de plaatselijke gemeente, preek ik en geef ik bijbelstudies aan de andere kant van het land. Desalniettemin is het een zegen dat de Heer ons roep om te werken in Zijn wijngaard.

Ik ben zeer geschrokken toen deze vrouw mij vertelde dat haar geloofsleven instorte na de dood van haar man. Ze zag het niet meer zitten. Niet alleen was zij haar man en de mede-opvoeder van haar 2 kinderen verloren. Ook haar bron van inkomen droogde op, ze leefde immers van de inkomsten van hun colportage werk. Ik weet net hoe u mensen in deze moeilijke situatie helpt, maar ik hoop dat God u gewillig maakt om hen in gebed en eventueel financieel te steunen.


Maar de zorgen bleven niet alleen daarbij, geliefde kerk in de Filipijnen, haar twee kinderen kregen een relatie met ongelovige partners en ze zijn de kerk uitgegaan. Deze vrouw is alles kwijt, haar man, haar kinderen en haar inkomen en haar vertrouwen op God.

Gemeenten gedenk toch de minste onder u. Mijn hart brak toen deze vrouw mij vertelde of ik niet naar de Filipijnenen kon gaan en daar de boodschap van Christus kon delen met haar kinderen, zodat de Heilige Geest hen mag opwekken in een 'revival and refomation' en zij hun harten weer aan de Heer en Heiland mogen schenken. Diezelfde Heer en Heiland die deze lieve weduwe uit uw kerkgemeente zoveel jaren heeft gezegend.

Mijn hart brak toen zei mij vertelde dat ze niet eens het geld had om mijn te kunnen overvliegen om te kunnen preken. Blijkbaar heeft de Heer mij in diverse gesprekken met haar zo gezegend met de juiste woorden dat zei nu weer actief is al colporteur aan mensen boeken verkoopt en bijbelstudies geeft. God zij geprezen!

Maar geliefde gemeente in de Filipijnen. Ik vraag u niet om geld om mij over te vliegen. En ik stuur u ook geen boodschap van vermaning. Neen, geliefde gemeente in Christus gedenkt toch in gebed de minste onder uw geloofsgenoten en graag vraag ik aan u of u samen met mij wilt bidden voor al diegene in uw gemeente strijden en lijden.Gedenk u toch uw geliefde in u midden. Zodat de weduwen en weduwnaren, kinderen en kleinkinderen, elkander strakjes mogen genieten bij de waters van het Nieuwe Jeruzalem en samen onze Heer en Heiliand in levende lijve mogen begroeten. Bidt toch voor degene die getroosd moeten worden, Bidt toch dat degene die verdwaald zijn geraakt in hun geloofsleven weer terug mogen keren naar de Here.

Als de Heer het zo wenst, dan kom ik graag naar de Filipijnen toe, om samen met u Gods woord te breken, maar totdat die tijd zover is, mogen wij ons verbonden weten in de liefde van onze Hemelse Hogepriester en komend Koning, degene wiens lijden en sterven niet voor niets is geweest en dat er leven is in Zijn opstandingskracht.

Gemeente van de Filijpijnen, bidt voor de minste onder u - AMEN

Uw broeder in Christus

Riley Jack

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen