Riley spreekt in tongen...

Riley spreekt in tongen...
27 januari 2011 om 23:10


Ik moet wat bekenen... ik spreek in tongen. Neen... niet in een onverstaanbare taal, die sommige Christenen benomen als de taal van de engelen. Nee... ik vertaal... (tongen in de bijbel is niets meer en minder dan het kunnen verstaanbaar maken van het evangelie in een andere taal).

Afgelopen zaterdag was ik (in tegenstelling tot heel veel Adventisten die in Den Haag waren) in Assen, Drenthe. Om te vertalen bij een symposium van het theologische genootschap over muziek en aanbidding. Zeer interessante lezingen overigens.

Terugkomend over het spreken in tongen... ik krijg van diiverse mensen te horen dat ik 'mooi' kan vertalen. Het gesprokenen in een andere taal snel en verstaanbaar kan maken in het Nederlands. Ik moet toegeven dat ik het wel aardig vind als mensen dit zeggen.
Vooral omdat je het niet zelf doorheb als je over bepaalde talenten en gaven bezit... je doet het nu eenmaal omdat het Gods werk is. 'Ik spreek in tongen' maar ik loop er niet mee te koop. Ik schreeuw het niet van de daken dat ik spreek in een vreemde, voor sommige onverstaanbare 'tong'. Ik doe het niet voor eigen gewin. Soms zit ik een hoek van de kerk voor 2 of 3 mensen te vertalen. Soms zit ik in een vertaalhokje verweg verstopt in een achterkamertje. Soms sta ik te vertalen naast mensen als Samuel Bacchiocci of Walter Veith (zeer bekende adventisten). Andere keren vertaal je gewoon een lekenprediker ik je eigen gemeente.

Hoe dan ook als Christen wil je niets anders dan dienstbaar zijn. Als ik dienstbaar mag zijn met de gaven die God mij heeft toevertrouwd, dan doe ik dag graag... zelfs als dat in een ander tong mocht zijn.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen