Geef niet op!

Geef niet op!
11 november 2011 om 8:17


Ondanks al het goede nieuws van evangelisatie-acties in Nederland, Bloeiende Churchplants en bezige huisgroepen, kreeg ik gisteren een telefoontje wat mij een droevig stemde. Ik schrik als ik verhalen hoor van jeugdleiders, sabbatschoollerareren, broeders en zusters in de kerk... die mij gehlopen hebben om de Advent-Christen te zijn wie ik nu ben, alles qua geloof opgeven. Lieve mensen die gebukt gaan door persoonlijke problemen en zich afvragen waarom God in al Zijn liefde hun verlaten heeft. Actieve Christenen wiens vuur gedoofd is en het vertrouwen in God kwijt dreigen te raken. Mensen nadenken om de gemeenschap van gelovigen te verlaten.

Van zulke verhalen, van zo'n telefoontje daar schrik ik behoorlijk van!

Dus bid ik, voor al die mensen die in soortgelijke situaties bevinden in onze kerk, aan de rand van de kerk of zelfs nu buiten de gemeenschap van gelovigen, om toch maar niet op te geven op Jezus. of de Bijbel of zelfs de kerk. "Geef niet op!, Geef niet op! Geef toch niet op!"


Ik bid dat mensen die aan de rand staan niet het vlammetje laten doven, maar in gesprek gaan. En ik bid dat ik opmerkzaam mag zijn en vrijmoedig genoeg mag zijn om óók in het bijzonder om te zien naar leden, die stilletjes leiden. Evangeliseren is niet alleen omkijken wie door de voordeur binnenkomt, maar juist en zeer zeker ook omzien, bij wat er gebeurd bij de achterdeur. Wat er gebeurd in de gemeenschap, de zijdeuren, etc, etc. Ik hoop dat niemand op geeft, om ook om hen te geven. Voor hen te bidden, om met hen te praten, te zorgen en aandacht te geven. Daarom is mijn hulpgeroep vrij eenvoudig; "Geef niet op!, Geef niet op! Geef toch niet op!"


In de bijbel lezen dat wij 'volhardend' moeten zijn in geloof en in gebed en zeker moeten omzien naar de ministe, inclusief onze dierbare broeders en zusters. Laten we deze gebedsweek besluiten door niet op te geven. Niet op te geven in gebed en liefde voor hen die ook aan ons, liefde en genegenheid hebben betoont.

Laten wij bidden dat zij... en wij "Niet opgeven!"

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen