Gelegen of Ongelegen...

Vorige week vierde ik samen met Elma mijn eerste huwelijks jubileum in Neerlands Mount Everst nl. de Cauberg in Valkenburg. Wij besloten er samen eens tussen uit te gaan na een druk half jaartje van activiteiten. Preken voorbereiden, het land rondreizen om mensen te motiveren voor Gods Woord en lief zijn voor je vrouw dat kost mij positieve energie en ik wilde 4 november eens bijzondere aandacht geven aan mijn wederhelft.

Ik ben de agelopen weken actief geweest als 'evangelist' bij lezingen die werden georganiseerd door een kerk in het zuiden van het land. Tegen allerlei adviezen in van 'Upper Church management' besloot men toch klassieke lezingen te houden. Commentaren als, "Wie wil er nu luisteren ? Wie komt er nu op een flyer af? Mensen vinden een kerk 'eng'!" Jammer want op de meeste plekken waar ik als evangelist aan de slag mocht gaan waren omgevingen waar er scepis heerste bij de specilatisten in evangeliseren, maar dat de actie toch als een succes werd ervaren en beleefd.

In een kerkblad verscheen scherpe kritiek voor de gekozen benadering, door de leden van deze gemeente. "Mensen bereik je niet meer met het Woord (alleen)," zo was de teneur van een specialist, Een spreker zei zelfs tijdens de evangelisatie actie, waar er gasten van buiten de kerk bij aanwezig waren, dat hij pas terugkeert voor een nieuwe actie, als er voldoende 'ongelovigen' in de zaal zitten.

Jammer, ik ben geen specialist. Dus ik kan niet aangeven of de ene 'methode', beter werkt dan de andere... Maar wat ik wel weet is wat de Bijbel zegt.... "Breng de boodschap gelegen of ongelegen", in 2 Timoteus hoofstuk 4, enenkele verzen eerder staat zelfs een heel bekende tekst dat alles in Gods woord goed is om elkander te leren en te doen laten groeien in geloof. Had die specialist maar geweten dat er elke keer, gasten in de zaal aanwezig waren om te luisteren naar een bijbelse boodschap, helaas waren ze niet "ongelovig genoeg."

Door een gebrek aan voldoiende 'ongelovige mensen' en het artikel in het kerkblad, zorgde ervoor dat leden die zich belangeloos inzetten om de actie tot een succes te maken, de handhoek in de ring gooide, met als gevolg dan na 7 weken steeds minder mensen (vanuit de kerk zich nog vol vuur inzetten). En nu moest ik mijn tijd niet besteden als evangelist voor 'onbekenden met de boodschap', maar als motivator voor 'bekenden met de boodschap'.

Wij zouden elkaar meer moet bemoedigen om te evangeliseren of er nu 2 of 200 mensen je kerk binnen stappen. Christenen te kijk vaak naar het aantal mnsen die een kerk binnenstap en of het kosteneffectief is, dan naar het het simpel feit dat mensen bereid zijn te luisteeren wat het woord hen zegt... gelegen of ongelegen.

Ik reis van kerk naar kerk en van huisgroep naar huisgroep en ik kom steeds meer met mensen in aanraking die juist willen groeien met Gods Woord. Zelfs mensen die niets hebben met de Bijbel.
Mensen die zoveel liefde hebben voor Christus dat ze 'gelegen of ongelegen', hun dagelijkse routine verlaten om dat verlossend en troosend Woord te horen die de Bijbel ons mee wil geven.

In deze wereld van crisis, moeten we juist op zoek gaan naar die mensen, die vermoeid en verslagen zijn en hun deelgenoot maken met de zelfopofferende liefde, zoals Christus die alleen kan bieden.

Door contacten aan te gaan, hulpbehoevend te zijn, vreugde en verdriet te kunnen delen en door samen te bidden, met als verbindend element, Gods Geest die ons door middel van Gods Woord, ons laat kennen de eindeloze liefde van God eniggeboren Zoon Jezus Christus.

Misschien ben ik wat ouderwets, maar die liefde, uit Zijn woord moeten wij delen met onze naaste... Gelegen of Ongelelen.

Net zoals nu... een e-mailtje schrijven naar een predikant in het buitenland om hem te bemoeidigen, de boodschap te blijven verkondigen, want ook in dat West-Europees land, hebben ze het Woord nodig!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen